2/26/2017

El-Mecid İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri

  Hiç yorum yok
El-Mecid İsminin Ebced Sayısıyla Aynı Olan Kur'an Suresi ve Ayetleri
El-Mecid Ebced sayı değeri 57
Kur'an-ı Kerim'in 57. Suresi Hadid Suresi

Allah'ın isimlerinin ebced değeri sayısıyla aynı sayıdaki Kur'an ayetlerinde neler yazdığını paylaşıyoruz.
yukarıdada gördüğünüz gibi Allah'ın El-Mecid isminin ebced değeri 57
Kur'an-ı Kerim'deki 57. sure ise Hadid Suresi.
Tabi birde bütün surelerdeki 57. Ayetlerin anlamlarını yazdık.

Kur'an-ı Kerimde 57. Ayetler
Bakara Suresi: 57. Ayet
Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. "Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin" (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle) bize zulmetmediler fakat, kendilerine zulmediyorlardı.

Al-i İmran Suresi: 57. Ayet
"İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri sevmez."

Nisa Suresi: 57. Ayet
İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.

Maide Suresi: 57. Ayet
Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Enam Suresi: 57. Ayet
De ki: "Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O, hakkı anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır."

Araf Suresi: 57. Ayet
O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.

Enfal Suresi: 57. Ayet
Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlar(a vereceğin ceza) ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar.

Tevbe Suresi: 57. Ayet
Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı.

Yunus Suresi: 57. Ayet
Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi.

Hud Suresi: 57. Ayet
"Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir."

Yusuf Suresi: 57. Ayet
Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Hicr Suresi: 57. Ayet
İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi.

Nahl Suresi: 57. Ayet
Onlar, kızları Allah'a nispet ediyorlar -ki O bundan uzaktır- kendilerine ise, canlarının istediğini.

İsra Suresi: 57. Ayet
Onların yalvardıkları bu varlıklar, "hangimiz daha yakın olacağız" diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Kehf Suresi: 57. Ayet
Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar.

Meryem Suresi: 57. Ayet
Onu yüce bir makama yükselttik.

Ta Ha Suresi: 57. Ayet
Şöyle dedi: "Ey Mûsâ! Sihrin ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?"

Enbiya Suresi: 57. Ayet
Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.

Hac Suresi: 57. Ayet
İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır.

Müminun Suresi: 57. Ayet
Rablerinin azametinden korkup titreyenler,Nur Suresi: 57. Ayet
İnkâr edenlerin (Allah'ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!

Furkan Suresi: 57. Ayet
De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum."

Şuara Suresi: 57. ve 58. Ayet
Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık.

Neml Suresi: 57. Ayet
Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ettik.

Kasas Suresi: 57. Ayet
Onlar, "Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız" dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.

Ankebut Suresi: 57. Ayet
Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Rum Suresi: 57. Ayet
O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

Ahzab Suresi: 57. Ayet
Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Yasin Suresi: 57. Ayet
Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.

Saffat Suresi: 57. Ayet
"Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum."

Sad Suresi: 57. Ayet
İşte (azap), onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.

Zümer Suresi: 57. Ayet
Yahut, "Allah beni doğru yola iletseydi elbette O'na karşı gelmekten sakınanlardan olurdum" demesin.

Mümin Suresi: 57. Ayet
Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Zuhruf Suresi: 57. Ayet
Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.

Duhan Suresi: 57. Ayet
Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

Zariyat Suresi: 57. Ayet
Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.

Necm Suresi: 57. Ayet
Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

Rahman Suresi: 57. Ayet
O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Vakıa Suresi: 57. Ayet
Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

Bazı 57. Ayetler kaynaklarda birlikte verildiklerinden dolayı, bizde aynı şekilde yayınladık.
Ayetlerin Türkçe anlamlarının kaynağı kuran.gen.tr ile kuran.diyanet.gov.tr adresleridir. El-Mecid Esmasının ebced sayı değeri kaynağımız arifarslan sitesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder