3/05/2016

Mısır Piramitlerinin Kanıtlanmış Ve Kanıtlanmamış Büyük Sırları

  Hiç yorum yok
piramitlerin sırları neler
Mısır Piramitlerinin Hayret Verici Gizemleri Sırları Mucizeleri

Mısır Piramitlerinin Kanıtlanan Sırları
1- Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldüğümüzde yani karpuzu ortadan bölmüş gibi ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına kusursuz oranla denk gelmektedir.
2- Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısını oluşturur.
3- Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı - kuzey-güney sınırlarına günün koşulları göz önüne alındığında kusursuz yerleşmiştir ve bu durum hayret bırakacak bir durum olmuştur.
4- Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
5- Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi yani 149.504.000 kilometreyi vermektedir.
6- Piramitler mevsimleri ayları ve gün uzunluğuna kadar hayret verici bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. Öyleki Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında piramitlerin yere düşürdüğü gölgeleri, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.
7- Keops piramidinin dünyanın merkeziyle olan mesafesi, Keops piramidinin kuzey kutbuyla arasındaki mesafe birbirine eşit.

Mısır Piramitlerinin Kanıtlanmayan Sırları
1- Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya böldüğü söylenmektedir..
2- Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girdiği yönünde söylemler vardır. Yılda iki kez güneşin girdiği günler ise kralın doğduğu ve öldüğü günler olduğu söylenir.
3- Piramitlerin içerisinde radar gibi aletlerin çalışmadığı görülmüştür.
4- Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir suyun, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale geldiği söylenir.
5- Piramitin içerisine konan sütün günlerce bozulmadan kaldığı, sütün orada kalmaya devam edilmesi durumunda yoğurt haline geldiği söylenir.
6- Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyüyor denilmektedir.
7- Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşir diye söylemler mevcuttur.
8- Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olduğu söylenir.
9- Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya böler denilmiştir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder