1/16/2016

Z Harfli Anlamı Güzel Yeni Doğan Erkek Bebeler İçin Arapça İsim

  Hiç yorum yok
z harfiyle güzel erkek bebek isimleri
Yeni Doğan Erkek Bebek İçin Z Harfli Arapça Kökenli İsim Mana ve Anlamı

Başı Z Harfi Olan Erkek Bebekler İçin Arapça Kökenli Hangi İsimler Var Mana ve Anlamı Nedir?

ZABİT: Askere kumanda eden rütbeli asker. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci, İdare etme gücü olan. (Mecazi Anlamı): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.
ZAFER: Amaca ulaşma, basan, Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.
ZÂFİR: Zafer kazanan, üstün gelen.
ZÂHİD: Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken kişi muttaki.
ZAİD: Artan, artıran.
ZAİK: Tad alan, tadıcı, tadan.
ZAİM: Kefil, Prenses, şef.
ZAKİR: Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.
ZAMİR: İç, yüz, Yürek, vicdan, Gönülde gizli olan sır, Adın yerini tutan sözcük.
ZARİF: Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar, İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
ZATİ: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel, Özle ilgili.
ZEBİH: Kesilmiş veya kesilecek kurban, Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.
ZEHEB: Altın. Karınca yumurtası.
ZEHREVAN: Kur'an'daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran.
ZEKAİ: Zekayla ilgili, zekaya ait.
ZEKİ: Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan, Zeka belirten.
ZEMHERİR: Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış.
ZERR: Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat.
ZEVAL: Yerinden ayrılıp, gitme, Zail olma, sona erme, Güneşin başucunda bulunma zamanı.
ZEVRAK: Kayık, sandal, Mekke'de yapılan zemzem şişesi, Çiçek testisi, kadehi.
ZEVVAK: Bir şeyi çok fazla tadan, Bir şeyi çok fazla deneyen, Bir şeyin çok fazla farkına varan.
ZEYNEDDİN: Dinin zineti, süsü.
ZEYNELABİDİN: İbadet edenlerin süsü.
ZEYNİ: Süsle, bezekle ilgili.
ZEYNULLAH: Allah'ın süsü.
ZEYNUR: Nurlu, ışıklı, aydınlık.
ZEYYAT: Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse.
ZİHNİ: Zihinle, akılla ilgili.
ZİKRİ: Anma ile ilgili.
ZİKRA: Anma, hatırlama, İbret, örnek, Öğüt.
ZİNNUR: Nurlu, ışıklı, aydınlık.

ZİNNUREYN: İki nur sahibi. Hz. Osman'a Hz. Muhammed (s.a.s)'in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir.
ZİRVE: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.
ZİVEKAR: Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi.
ZİYA: Aydınlık, parlaklık, nur, ışık.
ZİYAEDDİN: Dinin ışığı, aydınlığı.
ZUHUR: Görünme, meydana çıkma, baş gösterme.
ZUHURİ: Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.
ZÜBEYR: Yazılı, küçük şey.
ZÜBEYİR: Yazılı, küçük şey.
ZÜHDİ:  Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
ZÜHEYR: Küçük çiçek, çiçekcik, Banet Suad kasidesinin sahibi olan Ka'b'ın kendisi gibi şair olan babası.
ZÜLFİ: Zülfıkar Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
ZÜLFiKÂR: Hz. Peygamberin Hz. Ali'ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç, İki parçalı.
ZÜLKARNEYN: İki boynuzlu anlamında, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahıs, Büyük İskender.
ZÜMER: Zümreler, gruplar, Kur'an-ı Kerim'de sure.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder