12/27/2015

Türksel Vnn Wifi Taahhüt Süresi Dolmadan Kapattırma Cezası

  Hiç yorum yok
Türksel Vnn Wifi Taahhüt Süresi Dolmadan Kapattırma Cezası
Turkcell Vınn Wi-Fi İnternet Kapattırma Ceza Tutarı

Ben başıma gelen olaydan yola çıkarak bugünkü yazımı yazacağım.
Malum benim internetle oldukça fazla işim oluyor ve bulunduğumuz mahallede internet alt yapısı olmadığı için Adls veya TTnet gibi bağlantıları yaptıramadık ve böylesine büyük şehirde alt yapının hala yapılmamış olması elbetteki devletin bir ayıbı...
Ben bu ayıptan bahsetmeyeceğim. Alt yapı olmadığı için değerlendirebileceğimiz birçok seçenekten, sadece ve sadece kalitesine güvendiğimiz, kesintisiz hizmet alabileceğimiz Türkiye'nin dev operatörü olan Turkcell'i seçtik ve 12 ay taahhütlü olarak vınn wi-fi aldık. 5 ay kadar sınırsız olmasına rağmen 15 Gb limitsiz kotayı doldurduk ama yinede iyi kötü işimi yapabiliyordum. Taki 2 gün öncesine kadar..
Yaşadığım internet kesintisi yüzünden hiçbir işimi yapamaz oldum. Türksel müşteri hizmetlerine bağlanabilmek zaten çok zor. Saçma bir uygulama ile seni yönlendiriyor. Sözüm ona hızlı hizmet vermek oluyormuş adı.
Zar zor büyük uğraşılarla çok şükür müşteri temsilcisine bağlandım yaşadığım sorunu anlattım ve aldığım cevap ise bölge bölge internet kesintisi yaşanmakta olup en kısa sürede bu sorunu halletmeye çalıştıklarını söylediler. Ben ayda 80 TL gibi hiçte küçümsenmeyecek bir mebla ödüyorum. Alamadığım hizmet için neden bu parayı ödeyim? Hemen vınn wi-fi taahhüt süresi bitmeden wi-fi'yi kapattırırsam bunun cezası nedir nedir onu araştırdım. Benim gibi düşünen vatandaşlar bu konudan faydalansın diyede aşağıda paylaşacağım. Mümkün olan en kısa sürede wi-fi interneti kapattıracağım. Çünkü hizmet kalitesi sıfır. Çünkü 1-2 saatlik bir sorun değil, tam 3 gün oldu koskoca operatör sorunu halledemedi. Bunlarıda bir komşunun evindeki interneti kullanarak yazıyorum çünkü wi-fi internetim google sayfasını bile açmıyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi : 13.04.2010
Karar No : 2010/DK-10/233
Gündem Konusu :Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlar.
KARAR :
İşletmeciler tarafından elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumunda abonelere
imzalatılan taahhütnamelerde yer alan bazı şartlarda taahhütnamede öngörülen süre
bitiminden önce sözleşmenin sona ermesi halinde geriye kalan ay sayısı kadar tarife
aylık bedelinin cezai şart veya cayma tazminatı olarak abonelere yüklendiği
anlaşılmaktadır. Söz konusu uygulama ile abonelerin almadıkları hizmetlerin bedellerini
ödemek zorunda kalabildiği ve ekonomik yönden mağdur oldukları değerlendirilmekte
olup, söz konusu hususun düzenlemesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda,
tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi,
elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulmasında güvenin arttırılması ve rekabet
ortamının tüketicilerin pazarlık güçlerinin arttırılarak güçlendirilmesi amaçlarıyla
Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendi, 12 nci maddesinin ikinci
fıkrası (e) bendi ile 48 inci 49 uncu ve 50 nci maddeleri ve GSM işletmecileri ile
Kurumumuz arasında imzalanan imtiyaz sözleşmeleri hükümleri gereğince;
1- Abonelik sözleşmesine ek nitelikteki hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname,
şartname gibi adlar altında imzalanan sözleşmelerdeki FCT kullanımına ilişkin olarak
kararlaştırılan cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla; cezai şart ve/veya cayma bedelleri
gibi ödemelerin, sözleşmelerin kapsamında eğer cihaz temin ediliyorsa cihazın
sözleşmenin imzalandığı tarihteki cari fiyatı ve indirim yapılıyorsa indirimlerin bedelleri
gibi abonelere sağlanan avantajların sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar tahsil
edilmeyen toplam bedelleri ile sınırlı kalması gerektiği,
2- İşletmeciler tarafından, tüketicilerin cezai şartlar ve cayma bedelleri hakkında
ayrıca ve açıkça bilgilendirilmesi,
3- Tüketiciler ile işletmeciler arasında abonelik sözleşmesine ek nitelikteki hüküm ve
şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi adlar altında imzalanan sözleşmelerde
yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ilişkin hükümlerin tüketicilerin almadıkları
hizmeti ödemeleri sonucunu doğuracak şekilde belirlenemeyeceği, bu kapsamda
İşletmeciler tarafından uygulanan taahhütnamelerin belirlenen süre bitiminden önce
aboneler tarafından sona erdirilmek istenmesi halinde abonelerin almadıkları hizmet için
kalan ay sayısı kadar tarife aylık ücretinin cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemede
bulunmalarına son verilmesi,
2 / 2
4- İşletmeciler tarafından hazırlanacak taahhütnamelerin yürürlüğe konulmadan önce
Kurumumuza gönderilmesi,
5- Kurul Kararının bir örneğinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi,
6- Kurul Kararının Kurumumuz internet sitesinde yayınlanması
hususlarına karar verilmiştir. 

kaynak: donanımhaber

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder