11/05/2015

K Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
K Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe K Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

K Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
KADEM:- Ayak, Adım, Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek, Uğur.
KADİM:- Ayak basan, ulaşan, varan, Ezeli, evvelsiz, Çok eski zamanlara ait eski atik, Yıllanmış ve Kelam-ı Kadim, Kur'an-ı Kerim.
KADİR:- Değer, kıymet, itibar, Parlaklık, Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü ve Allah'ın isimlerindendir.
KADİRBİLLAH: - Allah'la güçlenen. Gücünü Allah'tan alan, Ebu'l-Ahmed b. İshak. Abbasi halifesi Halife Muktedir'in torunu.
KADREDDİN: - Dinin kudreti, gücü.
KADRİ:- Değer, itibar, Onur, şeref, haysiyet, meziyet, Rütbe, derece.
KAİM: - Duran, ayakta duran, Bir şeyi yapan icra eden, Allah'ın emrini ifa eden.
KAMBER: - Sadık dost, köle.
KAMER: -  Ay, Sadık hizmetkâr, Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi.
KÂMİL: - Bütün tam noksansız, eksiksiz, Kemale ermiş olgun, Yaşını başını almış terbiyeli, görgülü, Alim, bilgin, geniş bilgili.
KANBER: - Hz. Ali'nin sadık, vefakâr kölesi, Bir evin gediklisi.
KANİ': - Kanaat eden, yeter, bulup fazlasını istemeyen, İnanmış kanmış.
KARİN: - Yakın, Nail olan, Hısım komşu, Mabeynci.
KARNEYN: - İki boynuz, Zülkarneyn: Kur'an-ı Kerim'de Kehf 83, 86, 94. ayetlerde adı geçen ve nebi mi, veli mi olduğunda tereddüt edilen zat, Büyük İskender.
KÂSİB: - Kesbeden, kazanan, kazanç sahibi.
KASIM: - Taksim eden, ayıran bölen. Kasım b. Muhammed (s.a.): Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir, Kinci, ezici, ufaltıcı, Yılın 11. ayı, Yılın kış bölümü.
KÂŞİF: - Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
KATADE: - 13 yy.'dan itibaren Mekke'de hakim olan Şeriflerin atasına verilen ad.
KAVAS: - Okçu, tüfekçi, tüfekli alet.
KAVİ: - Yakar, yakıcı, Kuvvetli, güçlü, Sağlam inanılır, Zengin varlıklı.
KAYS: - Leyla ile Mecnun hikayesinin erkek kahramanı olan Mecnun-i Amiri'nin asıl adı, Umman Denizi'nde küçük bir ada.
KAYTUS: - Bir yıldız kümesi.
KÂZIM: - Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen, Kinini yenen.
KEMAL: - Olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik, En yüksek değer, mükemmellik, değer baha, Bilgi, fazilet.


KEMALEDDİN: - Din'de olgunluğa eren, dinin son derecesi, Din bilgisi kuvvetli.
KENAN: - Hz. Ya'kub'un memleketi, Filistin, Yusuf-i Kenan: Hz. Yusuf.
KERAMEDDİN:- Kerem bağış ihsan lütuf sahibi, Dinde üstün mertebelere ulaşan, Keramet sahibi derviş veli.
KEREM: - Asalet, asillik, soyluluk, Cömertlik, el açıklığı lütuf, bağış, bahşiş.
KEYYİS: - Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı, İnce zarif.
KİBAR: - Duygu, davranış ve hareket bakımından ince, zarif, nazik, çelebi, Büyük cömert, asil, zengin, Şık, seçkin, Büyükler, ulular, Kibirli.
KERAM: - Cömertçe, eli açıklara özgü, Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
KİRAM: - Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergeliler, Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.
KİRAMİ: - Cömertçe, eli açıklara özgü, Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
KOÇAK: - Yürekli, eli açık, Yüce gönüllü, Konuk sever, Yiğit, korkmayan kişi, savaşçı,Açık kestane renginde olan.
KUDDUSİ: - Kuddus olan Allah'ın nimetine mazhar olan.
KUDRET: - Kuvvet, takat, güç, Allah'ın ezeli gücü, Varlık, zenginlik, Allah yapısı, yaratılış, insan eliyle yapılamayan şeyler, Ehliyet kabiliyet.
KUDSİ: - Kutsal, muazzez, mukaddes. - Allah'a mensup, ilahi.
KUSAY:- Uzaklaşmak, Peygamberin beşinci dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
KUSVA:- Son derece bulunan, Nihayet son, Erişilecek son nokta son sınır, Peygamber (s.a.s)'in devesinin adı.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder