9/09/2015

Lakap Olarak Kullanılan Arapça Erkek Kız İsimleri

  Hiç yorum yok
Lakap Olarak Kullanılan Arapça Erkek Kız İsimleri
Erkek Kız Lakap İsimleri Arapça


Derviş - Allah için alçakgönüllüğü fukaralığı kabul eden Allah yolunda kişi
Hamid - Hamdeden şükreden bu isim Hz. peyamberimizin lakaplarından olduğu söylenir.
Adil - Ömer b. el-Hattab'ın meşhur lakabı.
Ahfeş - Abdülhamid, Said b. Mes'ade, Ali b. Süleyman isimli alimlerin lakabıdır.
Atik - Hz. Ebubekir'in lakabı
Azizi - XVI. yy.'da yaşamış Türk şairi. "Yedikuleli Azizi' lakabıyla tanınır. Asıl adı Mus­tafa'dır.
Betül - Hz. Meryem'in ve Hz. Fatıma'nın lakabı
Sadık - Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır.
Cem - Süleyman Peygamberin, Büyük İskenderin lakabı.
Destan - Rüstem'in babasının lakabı.
Esedü'd-din - Şeref lakabıdır.
Faruk - Hz. Ömer'in lakabı
Zehra -  Hz. Fatıma; Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Zehra ismi Hz. Fatıma'nın lakabıdır.


Gazanfer - Hz. Ali'nin lakabı.
Hatem - Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı.
Haydar - Hz. Ali'nin lakabı.
Hümeyra - Hz. Aişe'nin lakabı.
Kanuni - Osmanlıların 10. padişahı Sultan 4. Süleyman'ın lakabı.
Kayser - Roma ve Bizans (Alman) imparatorunun lakabıdır
Kiram - Sahabenin lakabı.
Murtaza - Aliyyü'l-Murtaza: Hz. Ali'nin lakabı.
Safiyullah - Hz. Âdem'in lakabı.
Seyfullah - Ali (r.a.)'nin ve Hz. Halid b. Velid'in lakabı.
Sıddık - Ebu Bekir Sıddık: Hz. Ebu Bekir'in lakabı.
Sıdıka - Hz. Aişe ve Hz. Meryem'in lakabı.
Zebih - Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.

Bu lakapların dışında anlamından dolayıda lakap olarak kullanılan isimler şöyledir:
Ahnef - Ayakları çarpık eğri büğrü
Ahnes - basık burunlu sivri burunlu
Cahiz - patlak gözlü
Hadim - Hizmetkar yardım eden

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder