9/07/2015

Hangi İsimler Çocuğa Konmaz Çocuğa Konmaması Gereken İsimler ve Anlamları

  Hiç yorum yok
Hangi İsimler Çocuğa Konmaz Çocuğa Konmaması Gereken İsimler ve Anlamları
Neden Bazı İsimler Yeni Doğmuş Bebeklere Konmaz Sebepleri Nedir?

Kulağa hoş gelen bir isim belkide çocuğumuza koymaya uygun değildir. Bazı isimlerin anlamlarını ve kökenlerini öğrenince, Bir müslüman anne ve babanın evladına bu isimleri koymaktan vazgeçer. Sırayla o isimleri kökenlerini anlamlarını ve neden bir çocuğa bu isimler verilmez sebeplerini yazalım.
1 - BADE Şarap ve içki anlamına gelir. İslamiyette şarap ve içki haramdır. Bade ismi ayrıca Farsça bir isimdir.
2 - BAKİYE Şehvetli kadın anlamına gelir. Şehvet isim olarak müslüman olan kişiye yakışmaz. Bakiye isminin kökeni Arapçadır.
3 - BARS Kaplana benzeyen yırtıcı bir hayvandır. İslami açıdan uygun olmayan isimlerdendir. Bars ismi Türkçedir.
4 - BEL'AM Terbiyesiz aç gözlü anlamındadır. Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir kişinin adı olmasından dolayu Müslümanların çocuklarına koymaları uygun olmayan isimdir. Bel'am ismi Arapça kökenlidir.
5 - BUHTAN  Yalan iftira anlamına gelen bu isim Dinimizce çocuğa koymaya uygun olmayan isimlerdendir. Buhtan ismi Arapça kökenlidir.
6 - BURKAN - Budaya verilen addır. Çocuğa bu isim verilmez sebebi gayet açıktır. Uygur Türklerinin budaya verdiği isim olmasından dolayı çocuğa bu isim verilmez. Burkan Türkçe kökenli isimdir.
7 - BURKHAN - Put heykel buda heykeli manasındadır. Bu nedenle çocuğa isim olarak düşünülemez. Burkhan Türkçe kökenli isimdir.
8 - CENK - Savaş harp kavga manasına gelir. Hz. Peygamberimizin değiştirdiği isimlerden biri olup çocuğa konmaması gerekir. Cenk ismi Farsça isimdir.
9 - ÇALAP - Tanrı ve ateş anlamına gelir. İslami açıdan çocuğa konması asla uygun olmayan isimlerdendir. Çalap Türkçe kökenli isimdir.
10- DAĞHAN - Eski Türklerde dağ tanrısı anlamına gelir. İslami açıdan çocuğa isim olarak konması uygun değildir. Dağhan ismi Türkçe kökenlidir.
11- DEHRİ - Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. Materyalist. Bu nedenle çocuğa bu isim konmaz. Dehri ismi Arapça kökenlidir.
12- DENİZHAN - Eski Türklerde Deniz tanrısı anlamındadır. Bu sebeple çocuğa konmaz. Denizhan ismi Türkçe kökenlidir.
13- EBED - Sonu olmayan gelecek anlamında olup çocuğa isim olarak uygun düşmez. Ebed Arapça kökenlidir.
14- EKBER Daha büyük, çok büyük, en büyük, pek büyük, azam. Allah'ın sıfatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer. Ayrıca Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarının adıdır. Ekber Arapça isimdir.
15- EVSAN Pullar, harçlar anlamında olup bu isim çocuğa konması uygun değildir. Evsan Arapça isimdir.
16- HANNAS Şeytan manasına gelir. bu isim arapça kökenlidir.
17- EFSUN - Sihir büyü anlamındadır. Bu sebeple çocuğa bu isim konmaz.
18- HARUT Arkadaşı Marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyuya hapsedilmişlerdir. Harut ismi Arapçadır.
19- HAZLAN Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi manasındadır ve çocuğa bu isim konmaması gerekir. Hazlan ismi Arapçadır.
20- HUDA Bu isim HÜDA ismi ile karıştırılmamalıdırm HUDA Doğru yolu gösteren hidayet eden manasındadır. Allah'ın isimlerindendir ve Arapça isimdir.
21- HÜMEZE Birini arkasından çekiştirmek anlamında olup Kur'an-ı Kerimin 104. suresidir. Çocuğa bu isim konulamaz. Hümeze Arapça isimdir.
22- İHYA Allah'ın sıfatlarından olup çocuk için uygun olmayan isimdir. İhya arapça isimdir.
23- İSTEM Zulüm ve sitem manasındadır. Çocuk için uygun isim değildir. İstem arapça isimdir.
24- MARUT Arkadaşı "Harut" ile meşhur olan bir melek olup büyü ile uğraştıklarından dolayı kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyu içerisine hapsedilmişlerdir. Çocuk için uygun isim değildir. Marut arapça isimdir.
25- MERAFİ Dağın sivri tepesi anlamındadır ama İslam dininden önce Arapların putu olmasından dolayı bu isim çocuk için asla uygun değildir. Merafi arapça isimdir.
26- MÜSTEKBİR Kibirlenen kendini büyük gören, büyüklenen Allah'a karşı büyüklenen kafir ve mülhid manasında olup bu isim çocuğa konmaz. Müstekbir Arapça isimdir.
27- PERİ Dişi cin anlamında olup çocuk içim bu isim uygun değildir. Peri farsça isimdir.
28- PERİHAN Peri padişahı büyücü manasındadır. bu isim çocuğa konmaz. Perihan farsça isimdir.
29- SANEM Kabe'deki putlardan birinin adıdır yani kısaca put anlamındadır bu neden bu isim asla çocuğa konmaz. Sanem arapça isimdir.


30- SENEM put anlamındadır. Bu nedenle çocuğa bu isim asla konmaz. Senem arapça isimdir.
31- SÜVEYDA kalpteki gizli günah anlamındadır. Çocuğa bu ismi koymak uygun değildir. Süveyda arapça isimdir.
32- TUFEYL Aslak parazit anlamındadır. Çocuğa bu isim konmaz. Tufeyl arapça isimdir.
33- TUĞYAN Coçma taşma isyan manasındadır. Kur'an'da, Allah'a asi olanların yaptıkları eylemin adı olmasından dolayı çocuğa bu isim konmaz. Tuğyan arapça isimdir.
34- UMAY Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça olmasından dolayı çocuğa bu isim konmaz. Umay Türkçe isimdir.
35- ÜLGEN İyilik tanrısına verilen ad olmasından dolayı çocuğa bu isim konmaz. Ülgen Türkçe isimdir.
36- YEZDAN Zerdüstlerin tanrısı anlamında olan bu isim aynı zamanda Allah anlamında olduğuda söyleniyor. Bu isim çocuğa konulamaz. Yezdan farsça isimdir.
37- NARİYE Ateş cin peri anlamındadır. Bu sebeple çocuğa bu isim konmaz. Nariye arapça isimdir.
38- NALAN inleyen ağlayan sızlayan manasındadır. Manasından dolayu çocuğa isim olarak uygun değildir. Nalan farsça isimdir.
39- MENAF Dağın sivri tepesi anlamında olup ayrı zamanda cahiliye döneminde arapların putudur. Bu sebeple çocuğa isim olarak konmaz. Menaf arapça isimdir.
40-BUSE Öpmek öpüşmek manasındadır. Mana bakımından islam ahlakına uygun olmadığı için bu isim çocuğa konmaz. Buse farsça isimdir.
41- ASİME Beyinsiz şaşkın akılsız sersem manadadır. Bu nedenle çocuklara isim olarak konmaz. Asime farsça isimdir.
42- AYBEK put sanem manasındadır. Bu isim mana bakımından islami bir isim asla olamaz. Bu sebeple çocuğa bu isim konmaz. Aybek farsça isimdir.
43- ECRİN: Din alimleri bu ismin konulması konusunda yapılan hatayı şöyle söylemekteler, Ecrin isminin Türkçe manası Ücret tir. "bir çocuk neyin ücreti? Çoğu kişi Ecrin isminin anlamını Allah'ın hediyesi olarak bilmektedir. oysaki Ecrin ücret manasındadır ve bu isim konmaz" demektedirler.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder