Erkek Bebeğe Arapça İsim Erkek Bebeklere Arapça İsimler Yeni Doğmuş Erkek Bebeklerine Arapça Kökenli İsimler Anlamları


Yeni Doğan Erkek Bebekler İçin A Harfiyle Başlayan Arapça Kökenli İsimler

Abbad - Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren.
Abbas - Sert, çatık kaşlı kişi.
Abdi- Kulluk ve itaat eden.
Abdullah - Allah'ın kulu.
Abdurrahman - Rahman'ın kulu.
Abdülaziz - Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu.
Abdülbaki - Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı, Allah'ın kulu
Aber - Hz. Nuh'un erkek torunu.
Abher - Nergis Yasemin çiçeği.
Abid - Allah'a çokça ibadet eden zahid kullar.
Abidin - İbadet edenler.
Abuzettin - Din yolunda çabuk hzlı ilerleyen.
Acem - Arap olmayan milletler Topluluğu.
Aclan - Hızlı çabuk ve telaşlı.
Acun - Dünya varlık
Ad - Hud peygamber dönemindeki kavim
Adaleddin - Dinin adaleti
Adalet - Hakkı bilen haklılık doğruluk.
Adetullah - Allah'ın kanunu ve ilahi sünnet.
Adil - Doğruluk gösteren doğru.
Adin - Cennet.
Adiy - Savaştan geri kalmayan savaşan savaşçı kişi.
Adnan - Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.
Adni - Adına mensup.
Affan - Kötülüklerden kaçınan temiz kişi.
Afgan - Heyecanlı çabuk öfkelenen.
Afil - Gurub eden batan güneş.
Afuv - Daima affeden merhametli.
Ahad - Kişi kimse.
Ahavi - Kardeş dost.
Ahbari - Haber veren rivayet eden.
Ahdi - And icabı veya ahd ve ahda müteallik.
Ahfa - Kalp ruh sır hafi şeklinde sıralanan letafeti hamse sonuncusuna verilen isim.
Ahfaz - Belleği çok kuvvetli.
Ahfeş - Zayıf Bakışılı Küçük Gözlü.
Ahi - Ahi ocağından kimse.
Ahid - Söz vermek.
Ahkaf - Kum fırtınası.
Ahlas - Katışıksız temiz halis.
Ahmer - Kızıl kırmızı.
Ahnef - Ayakları eğri çarpık.
Ahnes - Sivri ve basık burunlu.
Ahver - Güzel gözlü zeki akıllı adam.
Ahves - Cesur kahraman yiğit.
Akabe - Sarp geçit yokuş.
Akdes - En kutsal.
Akif - Sebat eden.
Akil - Akıl sahibi akıllı.
Alaaddin - Dini yüceltmeye çalışan kişi.
Ali - Yüce yüksek ulu.
Alikadr - Fazla kıymette çok kıymetli takdir edilen saygıdeğer.
Alim - Sonsuz ilim sahibi çok okumuş çok bilen bilgin
Aliye - En yukarı en tepe.
Alya - Yüksek yer sema gök yükseklik.
Amanullah - Allah'ın bağışlaması Allah'ın koruması.
Amid - Çok hasta.
Amil - Fail işleyen.
Amir - Mamur edilen şenlendiren.
Ammar - Memur eden.
Amr - Uzun ömürlü uzun yaşayan.
Anif - Sert haşin şiddetli.
Araf - Cennet ile Cehennem arasındaki bir yer.
Aref- Çok bilen bilgili anlayışlı maruf.
Arif - İrfan bilgi sahibi bilgili meşhur tanınmış.
Arkan - Arı kandan gelen temiz kişi.
Arraf - Kahin müneccim hekim.
As - Mersin ağacı.
Asaf - Vezir erdem sahibi ileri görüşlü.
Asalet - Soyu temiz olan soylu temiz.
Asfa - Çok saf temiz halis.
Asgar - Çok küçük en küçük.
Asıf - Çok sert şiddetli esen.
Asil - Yüksek duygularla hareket eden köklü sağlam.
Asım - Yanına yaklaşılmayan yasak olan.
Asri - Çağdaş zamana uygun olan.
Aşir - Onda bir onuncu.
Atıf - Çevirme meylettirme imale.
Atik - Sırtın üst kısmı.
Attab - Sert katı olmayan yumuşak huylu.
Atuf - Allah'a karşı sevgi duyan.
Ayas - Dolunay mehtap.
Ayni - Pınar göz.
Azam - Çok büyük daha büyük ulu.
Azameddin - Dinin ululuğu emaneti.
Azamet - büyüklük ululuk.
Azim - Büyük ulu iri muhteşem kuvvetli derecesi yüksek mühim.
Aziz - Muhterem saygın.
Azraf - Zarif nazik zeki.
Azref - Çok nazik çok zeki.
Azzam - En büyük en ulu.


Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları