9/19/2015

F Hafiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
F Hafiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe F Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

F Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
FADALE- Faziletli, Rasulullah'a tabi olmuş Medineli ilk müslümanlardan bir sahabedir.
FUZULİ- Boşuna, yersiz, lüzumsuz, haksız, Boşboğaz lüzumsuz işlerle uğraşan, Yetkisi olmadığı halde başkası namına tasarrufta bulunan.
FADIL- Faziletli, fazilet sahibi, Erdemli, faik, üstün.
FURKAN- Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
FADL- İyilik, Fazilet, Erdemlilik.
FAHHAR- Çok övünen, kendini çok metheden, Çanak, çömlek, toprak testi, Saksı.
FAİK- Üstün, seçkin, yüksek, ileri, Mümtaz, manevi olarak üstün olan.
FAHRİ- Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan), Fahri aza, fahri üye, maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.
FUAD- Kalb, yürek, gönül gözü.
FİKRİ- Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey.
FİRAS- Yiğit, mert, binici, at yetiştirici.
FAHİM- Akıllı, anlayışlı, kavrayışlı, ulu, büyük, sayan.
FIRAT- Tatlı su, Türkiye'nin en uzun nehri.
FAHREDDİN- Dinin övdüğü, diniyle övünen, Dinin seçkini.
FİRUZ- Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı.
FAİZ- Fevz bulan, muradına ulaşan, başarı kazanan, Kur'an'da müslümanları vasfetme sadedinde birçok yerde geçmektedir.
FEYZULLAH- Allah'ın feyzi, bolluğu, bereketi.
FALİH- Felaha eren, başarı kazanan, muradına eren, toprağı süren, eken.
FİKRET- Fikir, düşünce, idrak, zihin, akıl, murat, maksat, niyet.
FAHİR- Övünülecek, iftihar edilecek, şerefli, kıymetli, parlak, güzel, mükemmel.
FEYZİ- İlim, irfan, akma, suyun akıp taşması, bolluk çokluk, verimlilik.
FEYYAZ- Çok faydalı, çok verimli, feyiz, bereket ve bolluk veren.
FARÛKİ - Hz. Ömer'in nesline yahut adaletine mensup.
FAYSAL- Keskin hüküm, karar, halletme, neticelendirme, keskin kılıç, hakim.
FEYHA- Büyük, geniş, engin.
FAKİH- Bir şey bilen yahut anlayan kimse, fıkıh ilminde üstad, islam hukuk bilgini.
FEZZAN- Büyük Sahra'da, Trablus ülkesinin güneyinde bir ülke.
FARUK- Haklıyı-haksızı ayırmakta güçlü olan, doğruyu yanlıştan ayıran, keskin.
FEZA- Ucu bucağı bulunmayan boşluk, dünyanın sonsuz olan genişliği, sema.
FAZIL- Faziletli, fazilet sahibi, erdemli, faik, üstün.
FAZLI- Değer, üstünlük, iyilik, fazilet, lütuf, fazla, ziyade, artık, baki, iki sayının birbirinden olan farkları, ilim ve irfan sahibi, Âli, cenablık, ihsan, cömert, olgunluk.
FERAĞ- Serin rüzgar.


FETHİ- Fethe mensup, fetih hakkında yazılan kaside.
FETİH- Açma, açış, açılma, bir ülkeyi, şehri veya kaleyi ele geçirme, zafer, Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi, kapalılığı giderme, ihtilafı halletme.
FATİH- Fetheden, açan, bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse, hüküm veren anlamında, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biridir. A'raf suresi 89. ayet, İstanbul'u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han'a bu fethinden ötürü verilen unvan.
FARİS- Atlı (süvari), binici, ata binmekte maharetli, ferasetli, anlayışlı, İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
FECRİ- Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.
FEDAİ- Canını esirgemeyen, mühim bir maksat uğrunda canını vermeye hazır bulunan, Allah yoluna başkoymuş.
FERDİ- Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.
FESAHAT- Açıklık, duruluk.
FAYİH- Kendiliğinden dağılan güzel koku.
FERİDÜDDİN- Dinin feridi, tek, eşsiz, kıyas kabul etmez kimse.
FEHİM- Zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
FERİD- Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün.
FATİN- Zeki, anlayışlı, zihni açık, kavrayışlı, uyanık.
FEVZİ- Kurtuluşla ilgili, zafere ait, galip gelen, üstün olan.
FAZLULLAH- Allah'ın fazlı, erdemi, lütfü.
FERHAN- Sevinçli, mesut, şen, memnun.
FELAK- Gün ağarması, Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı.
FETTAH- Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş, kullarının kapalı işlerini açan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden.
FERHAT- Sevinç, neşe.
FELİN- Mantar.
FEHMİ- Fehme mensup, fehim ile ilgili zeki, anlayışlı, pek çok anlayan.
FETHULLAH - Dinin açılması, yaşamaya başlamak, Allah'ın nusreti.
FELAH- Kurtuluş, selamet, mutluluk, bahtiyarlık.
FEREC- Gam , tasa ve sıkıntıdan kurtulma, zafer.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder