9/19/2015

Arapçada Anlamı Güzel F Harfiyle Başlayan Yeni Doğan Kız İsimleri

  Hiç yorum yok
Arapçada Anlamı Güzel F Harfiyle Başlayan Yeni Doğan Kız İsimleri
En Güzel Manalı F Harfiyle Başlayan Yeni Doğmuş Kız Bebeklere İsim

Kız Bebekler İçin F Harfiyle Başlayan Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
FATIMA- Sütten kesilmiş, kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış, Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır.
FİTNAT- Zihin açıklığı, zeyreklik, zihnin herşeyi çabuk anlayışı.
FÜSUN- Büyü sihir, şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.
FADİLE- Faziletli, fazilet sahibi, erdemli, faik, üstün.
FAHAMET- Fahimlik, ululuk, itibar, kıymet, değer.
FAHRUNNİSA- Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın.
FAHRİYYE- Bir karşılık beklemeden yalnızca şeref ve iftihar vesilesi olarak kabul edilen iş. (İş, sıfat, unvan), Fahri aza, fahri üye, maaşsız, ücretsiz veya müessese için gurur kaynağı olan kişi.
FİLİZ- Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çıkan yeni uçlar, ocaktan çıkarılmış, eritilmemiş ham maden, cevher, gümüş, betonarmede demirleri eklemek için bırakılan uzantılar, ince taze ve güzel vücutlu.
FARİSE- Atlı (süvari), binici, ata binmekte maharetli, ferasetli, anlayışlı, İran'ın güneyindeki Şiraz vilayeti.
FİKRİYE- Fikre ait, fikirle ilgili, düşünerek meydana getirilen şey.
FATÎNE- Zeki, anlayışlı, zihni açık, kavrayışlı, uyanık.
FATMAGÜL- Sütten kesilmiş, kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış, Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır.
FAYİHA- Çiçek veya meyve kokusu, güzel kokulu nesne.
FİRUZE- Mesut, mutlu, sevinçli, ferah, uğurlu, iyi bahtlı, nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı, açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş.
FEYHA- Büyük, geniş, engin.- Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
FATMANUR- Sütten kesilmiş, kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış, Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır.
FEZZAN- Büyük Sahra'da, Trablus ülkesinin güneyinde bir ülke.
FEZA- Ucu bucağı bulunmayan boşluk, dünyanın sonsuz olan genişliği, sema.
FAZİLET- İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf, kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet, insanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem, iyi anlak, iffet.
FİRDEVS- Cennet, bostan, bahçe.


FETHİYYE- Fethe mensup, fetih hakkında yazılan kaside.
FESAHAT- Açıklık, duruluk.
FEYZA- Suyun taşıp akması, bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma, ilim, irfan, feyz ile dolu olan.
FEHMİYE- Fehme mensup, fehim ile ilgili
FECRİYE- Sabaha karşı güneş doğmadan önce ufkun gündoğusu tarafından görülen aydınlığı, tanyerinin ağarması.
FETANET- Zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi kavraması. Peygamberlere mahsus beş sıfattan biridir.
FELAK- Gün ağarması, Kur'an-ı Kerim'in 113. suresinin adı.
FERİDE- Tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, ölçüsüz, üstün, kendi reyiyle hareket eden, kibirli, gururlu kimse.
FEVZİYE- Kurtuluşla ilgili, zafere ait, galip gelen, üstün olan.
FERDANE- Tekli, yalnız.
FAZILA- Faziletli, fazilet sahibi, erdemli, faik, üstün.
FERASET- Anlayışlılık, çabuk seziş.
FERDİYYE- Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.
FELİN- Mantar.
FERAH- Gönül açıklığı,sevinç, sevinme.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder