Dersin Akla Girmesi İçin Dua Türkçe

Öğrenmek İçin Dua
Derslerin Akılda Kalması Hafızaya Yerleşmesi Çabuk Öğrenmek İçin Dua

Dersi Anlamak İçin Okunan Dua Türkçe Yazılışı:
Allahümmerhamni biterki'l-maası ebeden ma ebkaytenı verhamnı en etekellefe mala yanını uarzuknı husnen nazarı fıma yurdike annLAllahümme bedıa's-semauati ue'l-ardı zelcelali ve'l-ikrami ue'l-izzetilletı la tiıramü, es'elüke ya Allahü ya rahmanu bicelalike ve nuri ueehike en tulzime kalbi hıfza kitabike kema allemtenı uerzuknı en etlüvehu ale'n-nahuillezı yurdike annı.Allahümme bedia's-semavati ue'l-ardı zelcelali ve'l-ikrami ve'l-ızzetilletı la türamu,es'elüke yaAllahu ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tünevvire bikitabike basarı ve en tutlika bihı lisanı ve en tüferrice bihı an kalbi ve en teşraha bihı sadrı,ve en tümlie bihı bedeni, li ennehu la yuınunı ale'l-hakkı gayruke vela yu'tıhı illa ente vela havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim.

Dersi Anlamak İçin Okunan Dua Türkçe Anlamı:
Allah'ım!
Beni hayatta bıraktığın sürece günahları terk ettirmekle bana merhamet eyle.
Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme.
Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyle.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı,ey ulaşılmayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman!
Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kur'an'ı istediğin gibi ezberlememi nasip eyle.
Seni razı edecek şekilde okumamı nasip eyle.
Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulaşılamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah'ım, ey Allah, ey Rahman!
Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi genişletmeni ve bedenimle onu yaşamamı isterim.
Çünkü hakka karşı bana senden başkası yardım edemez, onu ancak sen verirsin.
Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları