Servet-i Fünun Dergisi Hangi Tarihte Ne Zaman Kuruldu?


Servet-i Fünun Dergisini Kim Hangi Tarihte Kurdu?

Edebiyatı Cedide olarakta bilinen Servet-i edebiyatı döneminde II. Abdülhamid zamanında 17 Mart 1891 yılında Ahmed İhsan Tokgöz Servet-i Fünun Dergisini kurmuştur.
Ahmet İhsan Tokgöz 1868 yılında İstanbul'da doğdu.
Mülkiye Mezunu olan Ahmet İhsan Tokgöz Mütercimlik, tercümanlık, coğrafya öğretmenliği belediye müdürlüğü, çevirmenlik yanı sıra çeşitli kurumlarda yöneticilik, başkanlık ve üyelikleride bulunmaktadır.
Ahmet İhsan Tokgöz'e ait romanlar; Matbuat Hatıraları, Avrupa'da Ne Gördüm, Haver, Ülfet, Haraşo'dur.
Ahmet İhsan Tokgöz'ün mektebi mülkiyedeki hocası; Recaizade Mahmud Ekrem'dir.
Ahmet İhsan Tokgöz 28 Aralık 1942 yılında vefat etmiştir.

Servet-i Fünun Dergisi asıl olarak Ahmet İhsan Tokgöz tarafından bilim dergisi olarak kurulmuştur.
Ancak Ahmet ihsan Tokgöz'ün okuldaki hocası Recaizade Mahmud Ekrem'in isteği üzerine edebiyat dergisi haline döndürülmüştür.
Edebiyat dergisi haline gelen Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında Edebiyat ve Hukuk isimli makalenin, Dönemin padişahı II. Aldülhamid'in kışkırtıcı bulunması sebebiyle kapatılmıştır.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları