2/08/2013

Resmi Kurumların İsimlerinin Kısaltmaları Ve Kuruluş Tarihi

  Hiç yorum yok
Resmi Kurumların Kısaltma isimleri
Hangi Kurum Ne Zaman Kuruldu

AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,  Kuruluş tarihi: 1959
DHMİ-Devlet Hava Meydanları işletmesi, Kuruluş tarihi: 1933
MİT- Milli istihbarat Teşkilatı, Kuruluş tarihi: 22 temmuz 1965. MİT'in daha önceki adları: Müsellâh Müdâfaa-i Milliye Tarih: 1921-1923.
Milli Emniyet Hizmeti Riyâseti Tarih: 1926-1965.

ÖYK-Özelleştirme Yüksek Kurulu,
İETT-İstanbul Elektirik Tramvay Tünel İşletmeleri,  Kuruluş Tarihi: 1939
PTT-Posta Telefon Telgraf, Kuruluş Tarihi: 23 Ekim 1840
TCK-Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, Kuruluş tarihi: 1949
YSK - yüksek seçim kurulu, Kuruluş tarihi 1961
TCDD-Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları, Kuruluş Tarihi: 1927
RTÜK-Radyo ve televizyon üst kurulu, Kuruluş Tarihi:1994
TDK-Türk Dil kurumu, Kuruluş Tarihi:12 Temmuz 1932

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder