5/05/2018

Beyyine Suresi, Kuranın 98. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 98. Suresi Beyyine Suresinin Türkçesi Anlamı
Beyyine Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Beyyine Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 98. Suresi
1. ayet
Kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden o küfredenler, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılacak değillerdi.

2. ayet
(Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.

3. ayet
O sahifelerde en doğru hükümler vardır.

4. ayet
Böyle iken o kitap verilmiş olanlar ancak, kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5. ayet
Oysa onlar, hakka tapan, Allah'ı birleyiciler olarak dini yalnızca Allah'a tahsis edip Allah'a ibadet etsinler, namazı dosdoğru kılsınlar ve zekatı versinler diye emrolunmuşlardı ancak. İşte odur dosdoğru din!

6. ayet
Gerek kitap verilenlerden, gerekse müşriklerden küfredenler, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada ebedi kalacaklardır. Onlardır bütün insanların en şerlileri!

7. ayet
İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.

8. ayet
Onların mükafatı Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar. Bu mükafat, işte Rabbine saygı duyanlara aittir!

Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi Beyyine Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Beyyineeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder