3/16/2018

Nebe Suresi, Kuranın 78. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 78. Suresi Nebe Suresinin Türkçesi Anlamı
Nebe Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Nebe Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 78. Suresi
1. ayet
Neden soruşuyorlar?

2. ayet
O büyük peygamberlik haberinden

3. ayet
ki Onlar onda görüş ayrılığına düşüyorlar.

4. ayet
Hayır, ileride bilecekler!

5. ayet
Hayır, hayır, ileride bilecekler!

6. ayet
Biz, yeryüzünü bir döşek yapmadık mı?

7. ayet
Dağları da birer kazık (yapmadık mı)?

8. ayet
Sizleri çift çift yarattık.

9. ayet
Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10. ayet
Geceyi bir örtü yaptık.

11. ayet
Gündüzü bir geçim vakti yaptık.

12. ayet
Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

13. ayet
İçlerine parıl parıl parlayan bir kandil astık.

14. ayet
O yoğun bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

15. ayet
Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

16. ayet
Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler.

17. ayet
Şüphesiz ki, o fasıl (kıyamet) günü belirlenmiş bir vakit olmuştur.

18. ayet
Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!

19. ayet
Gök de açılmış, kapılar oluşmuştur.

20. ayet
Dağlar yürütülmüş, bir serap olmuştur.

21. ayet
Şüphesiz, cehennem bir gözetleme yeri olmuştur.

22. ayet
Azgınlara bir barınak olmuştur.

23. ayet
İçinde devirlerce kalacaklardır.

24. ayet
Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de bir içecek.

25. ayet
Yalnızca bir kaynar su ve irin.

26. ayet
Yaptıklarına tamamen uygun bir ceza olarak.

27. ayet
Çünkü onlar, hiçbir hesap ummazlardı.

28. ayet
Ayetlerimize yalan diye diye tam bir yalancı olmuşlardı.

29. ayet
Biz ise her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

30. ayet
Artık tadın! Artık, azabınızı artırmaktan başka birşey yapacak değiliz!

31. ayet
Şüphesiz, takva sahipleri için bir kurtuluş ve murada erme var

32. ayet
Bahçeler var, bağlar var.

33. ayet
Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var.

34. ayet
Dopdolu bir kadeh var.

35. ayet
Orada ne boş bir laf işitirler ne de bir yalan isnadı.

36. ayet
Rabbinden bir karşılık ki, yeter mi yeter!

37. ayet
O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. O'na bir hitapta bulunma gücüne sahip olamazlar.

38. ayet
Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf saf kıyama duracakları gün, Rahman'ın izin verdiğinden başka hiç kimse konuşamaz; o da doğruyu konuşacaktır.

39. ayet
O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!

40. ayet
Çünkü Biz size yakın bir azabı ihtar ettik. O gün kişi ellerinin önceden gönderdiğine bakacak ve kafir ise: "Ah ne olurdu ben bir toprak olsaydım!" diyecektir.

Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi Nebe Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Nebeeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder