4/15/2016

2016 Sinop Sahur ve İftar Saatleri

  Hiç yorum yok
2016 Sinop Sahur ve İftar Saatleri
Sinop Oruç Ne Zaman Açılacak? Sinop Oruç Ne Zaman Başlayacak?

Sinop İftar Başlama Saati Sinop Sahur Başlama Saati
Sinop'ta 2016 yılı Ramazan ayında oruca başlama ve oruç açma saatleri merkezlerle ilçeler ve köyler arası saat farkından dolayı bir kaç dakika önce veya sonra oruca başlanabilir veya oruç açılabilir. Bu nedenle semtinizdeki ezanı veya mahallenizdeki ezanı esas alınız.
Sinop Ramazanda Oruca Başlama Oruç Açma Zamanı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6 Haziran 2016 Ramazanın birinci günü
02:54 Sinop'ta Sahur Saati
20:20 Sinop'ta İftar Saati
***
7 Haziran 2016 Ramazanın ikinci günü
02:53 Sinop'ta Sahur Saati
20:21 Sinop'ta İftar Saati
***
8 Haziran 2016 Ramazanın üçüncü günü
02:52 Sinop'ta Sahur Saati
20:21 Sinop'ta İftar Saati
***
9 Haziran 2016 Ramazanın dördüncü günü
02:52 Sinop'ta Sahur Saati
20:22 Sinop'ta İftar Saati
***
10 Haziran 2016 Ramazanın beşinci günü
02:51 Sinop'ta Sahur Saati
20:22 Sinop'ta İftar Saati
***
11 Haziran 2016 Ramazanın altıncı günü
02:51 Sinop'ta Sahur Saati
20:23 Sinop'ta İftar Saati
***
12 Haziran 2016 Ramazanın yedinci günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:24 Sinop'ta İftar Saati
***
13 Haziran 2016 Ramazanın sekizinci günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:24 Sinop'ta İftar Saati
***
14 Haziran 2016 Ramazanın dokuzuncu günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:24 Sinop'ta İftar Saati
***
15 Haziran 2016 Ramazanın onuncu günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:25 Sinop'ta İftar Saati
***
16 Haziran 2016 Ramazanın onbirinci günü
02:49 Sinop'ta Sahur Saati
20:25 Sinop'ta İftar Saati
***
17 Haziran 2016 Ramazanın onikinci günü
02:49 Sinop'ta Sahur Saati
20:26 Sinop'ta İftar Saati
***
18 Haziran 2016 Ramazanın onüçüncü günü
02:49 Sinop'ta Sahur Saati
20:26 Sinop'ta İftar Saati
***
19 Haziran 2016 Ramazanın ondördüncü günü
02:49 Sinop'ta Sahur Saati
20:26 Sinop'ta İftar Saati
***
20 Haziran 2016 Ramazanın onbeşinci günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
21 Haziran 2016 Ramazanın onaltıncı günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati

22 Haziran 2016 Ramazanın onyedinci günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
23 Haziran 2016 Ramazanın onsekizinci günü
02:50 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
24 Haziran 2016 Ramazanın ondokuzuncu günü
02:51 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
25 Haziran 2016 Ramazanın yirminci günü
02:51 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
26 Haziran 2016 Ramazanın yirmibirinci günü
02:52 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
27 Haziran 2016 Ramazanın yirmiikinci günü
02:52 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
28 Haziran 2016 Ramazanın yirmiüçüncü günü
02:53 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
29 Haziran 2016 Ramazanın yirmidördüncü günü
02:54 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
30 Haziran 2016 Ramazanın yirmibeşinci günü
02:54 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
1 Temmuz 2016 Ramazanın yirmialtıncı günü
02:55 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
2 Temmuz 2016 Ramazanın yirmiyedinci günü
02:56 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
3 Temmuz 2016 Ramazanın yirmisekizinci günü
02:57 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati
***
4 Temmuz 2016 Ramazanın yirmidokuzuncu günü
02:58 Sinop'ta Sahur Saati
20:27 Sinop'ta İftar Saati

4 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Ramazan'ın son günü olup aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder