4/03/2016

2016 Kocaeli Sahur ve İftar Saatleri

  Hiç yorum yok
2016 Kocaeli Sahur ve İftar Saatleri
Kocaeli Oruç Ne Zaman Açılacak? Kocaeli Oruç Ne Zaman Başlayacak?

Kocaeli İftar Başlama Saati Kocaeli Sahur Başlama Saati
Kocaeli'de 2016 yılı Ramazan ayında oruca başlama ve oruç açma saatleri merkezlerle ilçeler ve köyler arası saat farkından dolayı bir kaç dakika önce veya sonra oruca başlanabilir veya oruç açılabilir. Bu nedenle semtinizdeki ezanı veya mahallenizdeki ezanı esas alınız.
Kocaeli Ramazanda Oruca Başlama Oruç Açma Zamanı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6 Haziran 2016 Ramazanın birinci günü
03:24 Kocaeli'de Sahur Saati
20:37 Kocaeli'de İftar Saati
***
7 Haziran 2016 Ramazanın ikinci günü
03:24 Kocaeli'de Sahur Saati
20:37 Kocaeli'de İftar Saati
***
8 Haziran 2016 Ramazanın üçüncü günü
03:23 Kocaeli'de Sahur Saati
20:38 Kocaeli'de İftar Saati
***
9 Haziran 2016 Ramazanın dördüncü günü
03:23 Kocaeli'de Sahur Saati
20:39 Kocaeli'de İftar Saati
***
10 Haziran 2016 Ramazanın beşinci günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:39 Kocaeli'de İftar Saati
***
11 Haziran 2016 Ramazanın altıncı günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:40 Kocaeli'de İftar Saati
***
12 Haziran 2016 Ramazanın yedinci günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:40 Kocaeli'de İftar Saati
***
13 Haziran 2016 Ramazanın sekizinci günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:41 Kocaeli'de İftar Saati
***
14 Haziran 2016 Ramazanın dokuzuncu günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:41 Kocaeli'de İftar Saati
***
15 Haziran 2016 Ramazanın onuncu günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:41 Kocaeli'de İftar Saati
***
16 Haziran 2016 Ramazanın onbirinci günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:42 Kocaeli'de İftar Saati
***
17 Haziran 2016 Ramazanın onikinci günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:42 Kocaeli'de İftar Saati
***
18 Haziran 2016 Ramazanın onüçüncü günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:42 Kocaeli'de İftar Saati
***
19 Haziran 2016 Ramazanın ondördüncü günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati
***
20 Haziran 2016 Ramazanın onbeşinci günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati
***
21 Haziran 2016 Ramazanın onaltıncı günü
03:21 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati
***
22 Haziran 2016 Ramazanın onyedinci günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati
***
23 Haziran 2016 Ramazanın onsekizinci günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
24 Haziran 2016 Ramazanın ondokuzuncu günü
03:22 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati

25 Haziran 2016 Ramazanın yirminci günü
03:23 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
26 Haziran 2016 Ramazanın yirmibirinci günü
03:23 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
27 Haziran 2016 Ramazanın yirmiikinci günü
03:24 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
28 Haziran 2016 Ramazanın yirmiüçüncü günü
03:24 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
29 Haziran 2016 Ramazanın yirmidördüncü günü
03:25 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
30 Haziran 2016 Ramazanın yirmibeşinci günü
03:26 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
1 Temmuz 2016 Ramazanın yirmialtıncı günü
03:26 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
2 Temmuz 2016 Ramazanın yirmiyedinci günü
03:27 Kocaeli'de Sahur Saati
20:44 Kocaeli'de İftar Saati
***
3 Temmuz 2016 Ramazanın yirmisekizinci günü
03:28 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati
***
4 Temmuz 2016 Ramazanın yirmidokuzuncu günü
03:29 Kocaeli'de Sahur Saati
20:43 Kocaeli'de İftar Saati

4 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Ramazan'ın son günü olup aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder