9/26/2015

G Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
G Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe G Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

G Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?

GURBET - Doğup yaşanılmış olan yerden uzakta yer.
GAFFAR - Çok merhamet eden. Kullarının günahlarını affeden Allah.
GULAM - Oğlan, uşak.
GAFUR - Mağfiret eden, affeden, bağışlayan, merhamet eden Allah.
GUFRAN - Günahların affı.
GALİB - Galebe çalan, muzaffer, yenen. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. Üstün baskın.
GANİ - Zengin varlıklı, bol doygun. Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden.
GİRGİN - Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen.
GANİM - Ganimet alan.
GİLMAN - Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. Köleler, esirler. Cennette hizmet gören erkekler.
GIYASEDDİN - Dinin yayılması için yardımı dokunan zat.
GARİB - Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak.
GIYAS - Yardım, gavs, nusret.
GAVS - Suya dalma, dalgıçlık. Yardım muavenet. Yardım istemek için bağırmak. Yardımcı, imdada yetişen.
GAZZAL - İplikçi.
GAYRET - Çalışma, çabalama. Kıskanma, çekememe. Aziz ve kutsal bir şeye tecavüz edildiğini görmekten doğan asil temiz duygu.
GAZİYÜDDİN - Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan.
GAZA - Din uğruna savaş.
GAZİR - Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
GAZAL - Ceylan. Geyik, ahu. Geyik yavrusu. Güzel göz, irigöz.
GAZİ - Allah yolunda savaşan kişi. Gaza sırasında yaralanan kimse.
GAZANFER - İri arslan, şir. Cesur, yürekli, yiğit adam.
GAZEL - Latif. Kuruyarak dökülmüş ağaç yaprağı.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder