9/13/2015

E Hafiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
E Hafiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe E Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

E Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
Eban - Cemel vakasında Hz. Aişe'ye refakat eden kişinin ismidir.
Ebbedullah - Allah daim ve ebedi etsin.
Eber - Hayırlı şerefli faziletli erkek
Ebher - çok parlak en parlak
Ebra - Ürküp kaçma aniden ölme
Ebrar - Dindarlar iyiler hayır sahipleri kişiler
Ebu - Ata baba
Ebyar - Çok ak çok beyaz
Ecir -Sevap aziz sevgili
Ecmel - En yakışıklı güzel erkek
Ecved - Eli açık cömert en iyi
Edhem - Karayağız at
Edib - Edebiyatla uğraşan kişi edep sahibi terbiyeli nazik kibar zarif
Edim - Fiil amel
Efadil - Çok bilgili mümtaz olanlar
Efahim - Saygıya layık ulu büyük
Efdal - Yüksek derece çok faziletli erkek
Efkar - İç sıkıntısı kaygı düşünce
Eflak - talihler kaderler felekler semalar küreler zamanlar bahtlar
Eflaki - Gökte oturan melek
Efras - Beygirler atlar kısraklar
Ehil - Becerikli yetenekli sahip malik, karı-kocadan her biri
Ehlimen - İnanan inançlı kimse
Ekabir - Rütbede büyük fazilette büyük
Ekmel - Çok kamil mükemmel kusursuz olan
Ekmeleddin - Dinin en olgunu dinin tamamı
Ekrem - Çok şeref sahibi çok cömert eliaçık en kerim
Ekvan - Dünyalar varlıklar alemler
Elfaz - Söz sözler sözcükler
Elhan - Ezgil ve nağmeler
Eman - Emniyet himaye masuniyet güvence
Emin - Korkusuz kişi emniyette olan güvenilir inanılır şüpheye düşmeyen kesin olarak bilen
Emir - büyük bir hanedana mensup kişi bir kavmin başı bir şehrin başı Peygamberimizin soyundan gelen kumandan.
Emran - Hayvan kürkleri hayvan derileri
Emreddin - Dinin emrettiği
Emri - Emirle ilgili olan
Emrullah - Allah'ın emri
Emsal - kıssalar destanlar hikayeler numuneler örnekler benzer katsayı
Enam - Bütün yaratılmış mahlukat herşey halk insanlar ayrıca Enam Kur'an-ı Kerimde bir sure adı.
Enbiya - Peygamberler
Ender - Çok nadir seyrek bulunan çok az bulunan
Enes - İnsan


Enfal - Ganimet anlamında olup aynı zamanda Kur'an-ı Kerimde bir suredir.
Ensar - Yardımcılar koruyucular
Envar - Aydınlıklar ışıklar parlaklık ziyalar
Enver - Çok nurlu daha nurlu parlak
Erez - Acıbadem ağacı
Erib - Zeki çok akıllı kişi
Erkan - Topluluğun ileri gelenleri büyükleri, amiral veya general aşamasındaki askerler, yol yöntem usül.
Erkam - Sayılar rakamlar
Ermiye Dolu yağmasına sebep olan kasırga
Erşed - Ergin olan doğru yola daha yakın.
Ertan - Dericilerin boyadığı bir çeşit ağaç
Erva - Son derece cesur yiğit güzel erkek
Esad - Çok mutlu saadetli çok hayırlı
Esed - Arslan Haydar Gazanfer Cesur ve kahraman manalarında kullanılan isimdir.
Eser - Nişan alamet iz etki tesir, yok olan birşeyden kalma, bir kişinin ortaya koyduğu mahsül, hadis ilmi, imal icat.
Eşlem - Selametli doğru güvenilir yol, kendini tamamen Allah'ın dinine adamış mü'min kişi.
Eşca - Çok cesur en yiğit
Eşfak - Çok merhamet şefkat sahibi
Eşir - Çok sevinçli
Eşraf - Şerefli saygın kişiler, bir yerin önde gelen zenginleri sözü geçenleri
Eşref - Çok onurlu muhterem aziz şerefli.
Etem - Tam noksansız mükemmel
Evfa - Çok vefalı cana yakın sözünü tutan.
Evvah - Çok dua eden imanı sağlam, çok ah eden, din bilgisi çok olan kişi.
Eymen - Talihli uğurlu hayırlı kutlu.
Eyüb - Sabırlı, günahlara tövbe edip pişman olan günahlardan dönen.
Ezhan - İnsanlardaki akıl fikir zeka hafıza anlayış kavrama kudretinin bütünü
Ezheran - Güneş ve ay
Ezrak - Mavi gözlü, gök gözlü saf ve temiz su.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder