Bedir Savaşının Önemi Nedir? Bedir Savaşının Yapıldığı Tarih Nedir?

bedir savaşı yıldönümü
Kuranda Bedir Savaşı Nasıl Geçiyor? Bedir Savaşı Kimlerle Yapıldı?

Bedir savaşı 13 mart 624 yılında Medine'nin 130 km kuzeybatısında, müslümanlar ile Kureyşli gayrimüslimler arasında gerçekleşti. Müslümanlar ile gayrimüslümler arasında yapılan ilk savaş özelliğini taşımaktadır.
Kur'an-ı Kerimde'de geçen bu önemli savaş, medineli müslümanların kesin zaferi ile sonuçlandı.
Medineli müslüman ordusunun başında Hz. Muhammed (S.A.V) efendimiz, Kureyşli gayrimüslim ordusunun başında ise Ebu Cehil yer aldı.

Bedir Savaşı Kur'an'da Hangi Ayetlerde Hangi Surelerde Nasıl Geçiyor?
Hacc Suresi- 13. Ayette: Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter.
Al-i İmran Suresi - 123. Ayette: And olsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
Nisa Suresi - 71. Ayette: Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca savaşa gidin.
Al-i İmran Suresi - 140. Ayette: Eğer siz (Uhud'da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Karşıtılar da Bedir'de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez.
Enfâl Suresi - 6. Ayette: Bildiğin gibi, Rabbin seni hak uğruna, öz yurdundan çıkarmıştı. Ve müminlerden bir grup tamamen isteksizdi.
Enfâl Suresi - 7. Ayette: O sırada Allah, iki gruptan birinin kesinlikle sizin olacağını vaat ediyordu. Ve siz, güçsüz ve silahsız olanın size düşmesini arzu ediyordunuz. Allah ise hakkı kendi kelimeleriyle tam bir biçimde ortaya koymayı ve küfre batmışların ardını-arkasını kesmeyi istiyordu.
Enfâl Suresi - 8. Ayette: Diliyordu ki, kötülüğü temsil edenler istemese de hakkı ayan-beyan gözler önüne koysun, saçma ve tutarsız olanı hükümsüz kılsın.
Enfâl Suresi - 9. Ayette: Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle cevap vermişti: 'Hiç kuşkunuz olmasın, Ben size, meleklerden birbiri ardınca bin tanesiyle yardım ulaştıracağım.
Enfâl Suresi - 10. Ayette: Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve o sayede kalpleriniz huzur ve rahatlık bulsun diye yaptı. Yardım yalnız ve yalnız Allah katındandır. Hiç şüphesiz Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.
Enfâl Suresi - 39. Ayette: Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları