5/19/2013

Asgari Ücretle Çalışandan Vergi Kesilmeyecek, Asgari Ücretliden Vergi Alınmayacak

  Hiç yorum yok
Asgari Ücretliden Vergi Alınmayacak
Asgari Ücretli Vergi Kesintisi, Asgari Ücret Maaşı Alana Vergi Yok

Asagari ücretle çalışanları sevindiren haber, yeni düzenlemelere göre artık asgari ücretle çalışanlardan vergi kesilmeyecek. Yeni anayasada bu önemli düzenlemelerle ilgili uzlaşma sağlandı. Çalışma yaşamını ilgilendiren düzenleme TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü. Öte yandan ”Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı”, ”Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı”, ”Vatandaşlık’, ”Seçme, Seçilme ve Siyasi faaliyette Bulunma Hakkı” maddeleri de müzakere edildi. Çalışma iş güvenliği ve adil ücret hakkı başlığındaki maddeye göre herkes çalışma ve iş güvenliği insan onuru ve haysiyetine uygun hayat sürmesi sağlanacak, herkesin çalışma ve iş güvenliği insan onuru ve haysiyetine uygun hayat sürmesini sağlamaya yetecek adil ücret hakkı verilecek, Kişinin yaşına ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılmayacak, Kadın ve erkek çalışanların eşit ücret ilkesi esas alınacak.
Dinlenme, yıllık izin, hafta ve bayram tatili hakları ve iş koşullarının çalışma ortamlarının düzenleme sürecine katılma hakkı.
Hamileler, yeni doğum yapan kadınlar, küçükler, bedensel ve ruhsal yetersizliği olan çalışma şartları bakımından korunacak.
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar için primi kendisi tarafından ödenen sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda olacak. Devlet, işverenlerin çocuk bakım hizmetleri sağlamasını teşvik edici yaptırımlar getirecek. Ayrıca maddeye, ”Küçüklerin, yaşlarına uygun olmayan, güvenliklerine, sağlıklarına veya fiziksel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar verecek veya eğitimlerini engelleyecek her türlü işte çalıştırılmaları yasaktır” ifadeside eklenerek maddede yer almıştır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder