12/27/2012

2013 Ekim Ayı Vergi Ve Beyanları, 2013 Vergi Takviminin Ekim Ayı Vergileri

  Hiç yorum yok
2013 Ekim Ayı Vergi Ve Beyanları
Ekim Ayı 2013 Beyanları ve Vergi Günleri

Gelir idaresinin 2013 yılı için vergi takvimi belli oldu. 2013 yılı Ekim ayı beyan ve vergi günleri şöyle;

9 ekim 2013 beyan ve vergiler:
16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 ekim 2013 beyan ve vergiler:
16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 ekim 2013 beyan ve vergiler:
Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
Eylül 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
Eylül 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
Eylül 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 ekim 2013 beyan ve vergiler:
Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 ekim 2013 beyan ve vergiler:
Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 ekim 2013 beyan ve vergiler:
1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 ekim 2013 beyan ve vergiler:
Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 ekim 2013 beyan ve vergiler:
1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

31 ekim 2013 beyan ve vergiler:
Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Eylül 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder