5/13/2016

Peygamberimizi Hz. Muhammed'i En Çok Üzen Olaylar

  Hiç yorum yok
Peygamberimizi Hz. Muhammed'i En Çok Üzen Olaylar
Muhammed S.A.V Efendimizi Hangi Olaylar Çok Üzdü

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in S.A.V Derinden Üzüldüğü Olaylar
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok derinden üzen olaylar sırasıyla şu şekildedir.
1- Hz. Hatice'nin Ölümü
Hz. Hatice Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e 24 sene eş olmuş ve aynı zamanda yoldaşı olmuştur. Hz. Hatice'nin üzüntüsünü hafifleten tek olay, Cebrail'in getirdiği haberlerdi. Cebrail'in Allah'ın selamını anarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in eşi Hz. Hatice için cennette döşek hazırlandığını haber vermekteydi. Hz. Hatice; Hz. Ali'nin ve Hz. Zeyd'in manevi annesi olduğu söylenmektedir. Ayrıca Hz. Hatice'nin ölümünün üzerinden geçen yılların ardından Peygamberimizin Hz. Hatice'yi çok sevdiği için, Hz. Aişe'nin yalnızca Hz. Hatice'yi kıskandığını itiraf ettiğide söylenmektedir. Hz Hatice 619 yılında vefat etmiş ve kabri ise Mekke'de Cennet'ül Mualla kabrindedir.

2- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Amcası Ebu Talib'in Müslüman Olmadan Vefat Etmesi
Mekkeli müşriklere karşı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i koruyan ve himayesine alan Ebu Talib'in vefatı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i derinden üzen olaylardan biridir. Çünkü Ebu Talib müslüman olmadan vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hem himayesiz kaldığı için hemde amcası Ebu Talib'in müslüman olmadan ölmesi onu çok üzmüştür. Amcası Ebu Talib Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in tebliğe devam etmesini istemiştir.

3-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Taifte Çocukların Taşlamaları
Tarih bilimcilerinin hüzün yılı olarak adlandırdığı olay; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in müslümanlara himaye etmeleri için ve ayrıca İslama çağırmak için gittiği Taif'te çocukların, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i, ve evlatlığı olan Hz. Zeyd'i taşlamaları peygamberimizi çok üzmüştür. Taif'in ileri gelenlerinin kimisi dalga geçmiş, kimisi alay etmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok üzen bu olaydan tek tesellisi çocukların taşlamalarından sonra bir bahçeye girdiğinde bir ninovalı köleyle karşılaştığı ve bu ninovalı kölenin müslüman olmasını sağlamasıydı.

4- Hz. Hamza'nın Uhud Savaşında Şehit Edilişi
Uhud Savaşı sırasında Hz. Hamza'nın şehit edilmesi ve cansız bedenine yapılan insanlık dışı muamele, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i derinden üzen olaylardan biri olmuştur. Hz. Hamza'nın naaşına yapılan insanlık dışı hareketten dolayı peygamber efendimiz istemeden bazı söylemlerde bulunmuş ve bu söylemlere karşı Nahl suresi 126. ayeti inmiştir. Bu ayet şöyledir: Eğer ceza verecekseniz, size ceza verilenin misliyle ceza verir ve eğer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayırlı¬dır. İnen Nahl suresi 126. ayet üzerine Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), cesetlere zarar verilmesine yasak koymuştur.

5- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Üzen Reci Vakası:
Müslüman olmak istediklerini ve İslamiyeti öğretmeleri için kendilerine bir öğretmen isteyen Adal ve Karra kabilelerinden bazı kişiler, İslam'ı öğretecek olan sahabi öğretmenlerle yola çıktıklarında komploya getirilen 11 sahabiden 9 sahabinin şehit düşmesi, 2 sahabininde esir alınarak Mekkeli müşriklere satılması, Mekkeli müşriklere satılan 2 sahabi Hubeyb ve Zeyd idi. Hubeyb ve Zeyd'in Müşriklere satılmalarının hemen ardından onlarda asılarak şehit edilmişler. Aralarında Hubeyb ve Zeyd'inde bulunduğu 11 sahabenin şehit edilmesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok üzen olaylardandır.

6-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Üzen Bi'ri Mauna Olayı
İrşad ve tebliğe davet edilen 70'e yakın kişiden oluşan ve tamamınında suffa ehlinden olan sahabelerin, tıpkı Reci vakasına benzer şekilde Amir ve Süleymanoğulları tarafından şehit edilmişlerdir. 70'e yakın seçkin sahabelerin katledilmesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok üzen olaylardan biridir.

7-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Üzen Hendek Savaşında Kaçırılan Vakit Namazı
Hende Savaşı öylesine zor ve çetin bir savaştıki, kimi zaman öğlen ve ikindi hatta akşam namazlarını bile kılamamışlardı. Hendek savaşının çetinliğinden dolayı Öğlen, ikindi ve akşam namazlarını kılamadıkları için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) namazlarından alıkoydukları için hem çok sinirlenmiştir hemde çok üzülmüşlerdir.

8- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Üzen Hz. Aişe'ye İftira Hadisesi
Kurayza kuşatması dönüşte Hz. Aişe'nin gerdanlığını düşürüp araması, Hz. Aişe'nin kafileden geride kalmasına sebep olmuştur. Kafileden uzak düşen Hz. Aişe'yi oradan geçmekte olan Safvan isimli bir sahabenin, Hz. Aişe'yi devesine bindirip kafileye yetiştirmesi ve Safvan isimli sahabe ile Hz. Aişe'yi birlikte görenlerin yanlış anlamaları iftira atmaları ve bu iftiraya bazı müslümanların inanması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok üzen olaylardan biridir. Hz. Aişe'nin masumiyetine ve söylenenlerin iftira olduğuna dair NUR SURESİ: 11. AYET, 15. AYET VE 17. AYET indirilmiştir.

9-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Üzen Olay Çocuklarının Ölmesi
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i çok üzen olaylardan biride çocuklarının çok genç yaşlarda hatta çocuk denecek kadar küçük yaşta vefat etmeleriydi. Çocuk yaşta genç vefat eden erkek evlatları; Kasım, İbrahim, ve Abdullah. Kız çocuklarından vefat edenler; Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Zeynep. Evlat acısıyla üzüntü duymakta olan Pemgamberimize, müşriklerin ve münafıkların soyu kurumuş manasına gelen ebter demeleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i ayrıca üzmüştür. Kevser Suresinin üç ayetinde bu hadiseden konu edilir.

10-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'i Üzen Geciken Vahiyler
Allah C.C vahiy gelmediği zamanlarda peygamberimiz ziyadesiyle üzülmüşlerdir. İlk vahiy OKU emrinden sonra 3 sene boyunca bir başka ayet inmemiş ve 3 yıl sonra Müdessir Suresi inmiştir. Daha sonraları yine 15 güne kadar vahiy kesilmesi peygamberimi öncekinden daha çok üzmüş. Çünkü Zülkarneyn kim konusu edildiğinde peyamberimizin sessiz kalması müşriklerin alay etmesine sebep olmuş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'de bu duruma çok üzülmüştür.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder