9/18/2013

Kur'an-ı Kerim'de Hangi İsimler Geçiyor İsimler ve Anlamları

  Hiç yorum yok
Kur'an-ı Kerim'de Hangi İsimler var
Kur'anda İsimler Hangi Surede Hangi Ayette Geçer ve Manaları Nedir?

ADEM:
Adem İsminin Anlamı: İlk yaratılan İnsan ve İlk Peygamber.
Adem İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Adem ismi Kur'an'da toplam 16 surede geçiyor. Bunlar; Bakara suresi 31. ayetinde, Bakara suresi 33. ayetinde, Bakara suresi 35. ayetinde, Bakara suresi 37. ayetinde, Al-i imran suresi 34. ayetinde, Al-i imran suresi 59. ayetinde, Maide suresi 27. ayetinde, Araf suresi 31. ayetinde, Araf suresi 172. ayetinde, Meryem suresi 58. ayetinde, Ta Ha suresi 115. ayetinde, Ta Ha suresi 117. ayetinde, Ta Ha suresi 120. ayetinde, Ta Ha suresi 121. ayetinde, Yasin suresi 61. ayetinde ve Nuh suresi 17. ayetinde geçmektedir.

AHMED-AHMET:
Ahmed İsminin Anlamı: Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah'a şükreden.
Ahmed İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Ahmed yada Ahmet ismi Kur'an'da Saff suresinin 6. ayetinde geçmektedir.
Saff Suresi 6. Ayet: Hani, Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim" demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu, apaçık bir sihirdir" dediler.AZİZ:
Aziz İsminin Anlamı: Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün.
Aziz İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Aziz ismi Kur'an'da toplam 3 surede geçmektedir. Bunlar; Al-i İmran suresi 26. ayet, Yusuf Suresi 51. ayet ve Yusuf Suresi 52. ayettedir.

FİRDEVS:
Firdevs İsminin Anlamı: Cenneteki altıncı 6. bahçenin adıdır.
Firdevs İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Firdevs ismi Kur'an'da toplam 2 surede geçmektedir. Bunlar; Kehf Suresi 108. ayet ve Müminun Suresi 11. ayettir.

FURKAN:
Furkan İsminin Anlamı: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt, Kur'an-ı Kerim anlamlarındadır.
Furkan İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Furkan İsmi Kur'an'da Bakara Suresinin 53. ayetinde geçmektedir.
Bakara Suresi 53. ayet: Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) ve Furkan'ı vermiştik.

HAVVA:
Havva İsminin Anlamı: Allah'ın yarattığı ilk kadın anlamındadır.
Havva İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Havva ismi Kur'an'ın TÂ HÂ Suresinin 121. ayetinde geçmektedir.
TÂ HÂ Suresi 121. Ayet: Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.

HURİ:
Huri İsminin Anlamı: Cennet kızı, melek anlamlarındadır.
Huri İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Huri ismi Kur'an'da toplam 4 Surede Geçmektedir. Bu Sureler; Duhan Suresi 54. ayet, Tur Suresi 20. ayet, Rahman Suresi 72. ayet ve Vakıa Suresi 23. Ayettir.

İREM:
İrem İsminin Anlamı: Cennet, Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe anlamlarındadır. Bir kız çocuğuna bu ismin konulmaması önerilmektedir. Bununda sebebi "Lânetmiş bahçe" anlamına geldiği söylenmektedir.
İrem İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: İrem ismi Kur'an'da Fecr Suresinin 10. ayetinde geçmektedir.
Fecr Suresi 10. Ayet: (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?

KEVSER:
Kevser İsminin Anlamı: Cennette bir akarsuyun adı, çok hayır, bereket, cennette peygamber efendimize mahsus bir havuzun adı anlamlarındadır.
Kevser İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Kevser Suresi Kur'an-ı Kerim'in 108. Suresidir. Ayetleri Şöyledir: 1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. 2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

MELEK:
Melek İsminin Anlamı: Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi varlık anlamındadır.
Melek İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Melek ismi Kur'anın toplam 40 Surete ve 98 Ayette geçmektedir. Bunlar; Bakara Suresi 30. ayet, Bakara Suresi 31. ayet, Bakara Suresi 32. ayet, Bakara Suresi 33. ayet, Bakara Suresi 34. ayet, Bakara Suresi 98. ayet, Bakara Suresi  102. ayet, Bakara Suresi 161. ayet, Bakara Suresi 177. ayet, Bakara Suresi 210. ayet, Bakara Suresi 248. ayet, Bakara Suresi 285. ayet, Al-i İmran Suresi 18. ayet, Al-i İmran Suresi 39. ayet, Al-i İmran Suresi 42. ayet, Al-i İmran Suresi 45. ayet, Al-i İmran Suresi 87. ayet, Al-i İmran Suresi 124. ayet, Al-i İmran Suresi 125.ayet, Nisa Suresi 97. ayet, Nisa Suresi 136. ayet, Nisa Suresi 166. ayet, Nisa Suresi 172. ayet, Enam Suresi 111. ayet, Enam Suresi 93. ayet, Enam Suresi 61. ayet, Enam Suresi 8. ayet, Enam Suresi 9. ayet, Enam Suresi 158. ayet, Araf Suresi 37. ayet, Araf Suresi 20. ayet, Araf Suresi 11. ayet, Enfal Suresi 9. ayet, Enfal Suresi 12. ayet, Enfal Suresi 50. ayet, Hud Suresi 12. ayet, Hud Suresi 73. ayet, Rad Suresi 11. Ayet, Rad Suresi 13. ayet, Rad Suresi 23. ayet, Hicr Suresi 30. ayet, Hicr Suresi 29. ayet, Hicr Suresi 7. ayet, Hicr Suresi 8. ayet, Nahl Suresi 2. ayet, Nahl Suresi 28. ayet, Nahl Suresi 32. ayet, Nahl Suresi 33. ayet, Nahl Suresi 49. ayet, İsra Suresi 40. ayet, İsra Suresi 61. ayet, İsra Suresi 93. ayet, İsra Suresi 95. ayet, Kehf Suresi 50. ayet, Ta Ha Suresi 116. ayet, Enbiya Suresi 26. ayet, Enbiya Suresi 103. ayet, Hac Suresi 75. ayet, Müminun Suresi 24. ayet, Furkan Suresi 7. ayet, Furkan Suresi 21. ayet, Furkan Suresi 22. ayet, Furkan Suresi 25. ayet, Ahzab Suresi 43. ayet, Ahzab Suresi 56. ayet, Sebe Suresi 40. ayet, Fatır Suresi 1. ayet, Saffat Suresi 9. ayet, Saffat Suresi 24. ayet, Saffat Suresi 150. ayet, Sad Suresi 69. ayet, Sad Suresi 71. ayet, Sad Suresi 73. ayet, Zümer Suresi 75. ayet, Fussilet Suresi 14. ayet, Fussilet Suresi 30. ayet, Şura Suresi 5. ayet, Zuhruf Suresi 19. ayet, Zuhruf Suresi 53. ayet, Zuhruf Suresi 60. ayet, Duhan Suresi 47. ayet, Muhammed Suresi 27. ayet, Kaf Suresi 17. ayet, Kaf Suresi 18. ayet, Zariyat Suresi 14. ayet, Necm Suresi 26. ayet, Necm Suresi 27. ayet, Tahrim Suresi 4. ayet, Tahrim Suresi 6. ayet, Hakka Suresi 17. ayet, Mearic Suresi 4. ayet, Müdessir Suresi 30. ayet, Müdessir Suresi 31. ayet, Nebe Suresi 38. ayet, Abese Suresi 16. ayet, Fecr Suresi 23. ayet, Kadir Suresi 4. ayet.

MERYEM:
Meryem İsminin Anlamı: Hz. İsa Peygamberin Annesi, Dindar kadın, Dinine bağlı kadın anlamlarındadır.
Meryem İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Meryem ismi Kur'an'da toplam 12 surede 32 ayette geçmektedir. Bunlar; Bakara Suresi 87. ayet, Bakara Suresi 253. ayet, Al-i İmran Suresi 36. ayet, Al-i İmran Suresi 42. ayet, Al-i İmran Suresi 43. ayet, Al-i İmran Suresi 44. ayet, Al-i İmran Suresi 45. ayet, Nisa Suresi 157. ayet, Nisa Suresi 171. ayet, Maide Suresi 17. ayet, Maide Suresi 46. ayet, Maide Suresi 72. ayet, Maide Suresi 75. ayet, Maide Suresi 78. ayet, Maide Suresi 110. ayet, Maide Suresi 112. ayet, Maide Suresi 114. ayet, Maide Suresi 116. ayet, Tevbe Suresi 31. ayet, Meryem Suresi 17. ayet, Meryem Suresi 18. ayet, Meryem Suresi 20. ayet, Meryem Suresi 22. ayet, Meryem Suresi 27. ayet, Meryem Suresi 34. ayet, Müminun Suresi 50. ayet, Ahzab Suresi 7. ayet, Zuhruf Suresi 57. ayet, Hadid Suresi 27. ayet, Saf Suresi 6. ayet, Saf Suresi 14. ayet, Tahrim Suresi 12. ayet.

MERVE:
Merve İsminin Anlamı: Mekke'de bir dağın adıdır. Hacılar Merve ile Safa arasında Say denilen gidip gelme işini yaparlar.
Merve İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Merve ismi Kur'an'da Bakara Suresi 158. ayetinde geçmektedir.
Bakara Suresi 158. Ayet: Şüphesiz, Safa ile merve Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.

NİSA:
Nisa İsminin Anlamı: Nisa Kur'an-ı Kerim'in 4. Suresinin adıdır. Nisa kadınlar anlamına gelmekte olup NİSA suresindede kadınların haklarından bahsedilmiştir.
Nisa İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Nisa ismi Kur'an-ı Kerimin Dördüncü Suresinin tamamıdır.

NUR:
Nur İsminin Anlamı: Işık, Parıltı aydınlık, Allah'ın gönderdiği ışık anlamlarındadır.
Nur İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Nur ismi Kur'an'da toplam 12 Surede ve 20 ayette geçmektedir. Bu Sureler ve ayetler şunlardır; Nisa Suresi 174. ayet, Maide Suresi 15. ayet, Maide Suresi 44. ayet, Maide Suresi 46. ayet, Enam Suresi 122. ayet, Enam Suresi 91. ayet, Araf Suresi 157. ayet, Araf Suresi 203. ayet, Tevbe Suresi 32. ayet, Nur Suresi 35. ayet, Nur Suresi 40. ayet, Zümer Suresi 22. ayet, Zümer Suresi 69. ayet, Şura Suresi 53. ayet, Casiye Suresi 20. ayet, Hadid Suresi 12. ayet, Hadid Suresi 19. ayet, Hadid Suresi 28. ayet, Saf Suresi 8. ayet, Tahrim Suresi 8. ayet.

TÂRIK:
Târık İsminin Anlamı: Tarık ismi; şiddetle çarpan vuran, gece gelen şey, sabah yıldızı anlamlarındadır.
Târık İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Târık ismi Kur'an-ı Kerim'in 86. Suresinin adıdır. Târık suresi ise 17 ayetten ibarettir.

YÂSİN:
Yasin İsminin Anlamı: Yasin Kur'an-ı Kerim'de yer alan şifrelenmiş kelimelerdendir. Manasını tam olarak bilinmemektedir. Ey insan, ey seyyid gibi manalara geldiği sanılmaktadır.
Yasin İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Yasin ismi Kur'an-ı Kerim'in 36. Suresinin adıdır. Yasin Suresi 83 Ayetten oluşmaktadır.

ZÜLKARNEYN:
Zülkarneyn İsminin Anlamı: Zülkarneyn bir peygamber ismidir.
Zülkarneyn İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Kehf Suresi 83. ayet, Kehf Suresi 86. ayet, Kehf Suresi 87. ayet, Kehf Suresi 94. ayet, Kehf Suresi 95. ayet ve Kehf Suresi 98. ayetlerinde Zülkarneyn ismi geçmektedir.

HARUN:
Harun İsminin Anlamı: Bir peygamber adıdır.
Harun  İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Harun ismi; Şuara Suresi 13. ayet, Şuara Suresi 48. ayet, Ta Ha Suresi 30. ayet, Ta Ha Suresi 45. ayet, Ta Ha Suresi 63. ayet, Ta Ha Suresi 70. ayet, Ta Ha Suresi 90. ayet, Ta Ha Suresi 92. ayet, Ta Ha Suresi 94. ayet, Bakara Suresi 248. ayetlerde geçmektedir.

İDRİS:
İdris İsminin Anlamı: İdris ismi bir peygamber adıdır.
İdris İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: İdris ismi; Meryem Suresi 56. ayet, Meryem Suresi 57. ayet, Enbiya Suresi 85. ayet, Enbiya Suresi 86. ayetlerde geçmektedir.

SALİH:
Salih İsminin Anlamı: İyi yararlı yetkili anlamları yanı sıra bir peygamber ismidir.
Salih İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Ahkaf Suresi 15. ayet, Ahzab Suresi 31. ayet, Ankebut Suresi 9. ayet, Ankebut Suresi 27. ayet, Araf Suresi 189. ayet, Araf Suresi 190. ayet, Araf Suresi 196. ayet, Asr Suresi 3. ayet, Enam Suresi 85. ayet, Enbiya Suresi 72. ayet, Enbiya Suresi 75. ayet, Enbiya Suresi 86. ayet, Fatır Suresi 7. ayet, Fatır Suresi 8. ayet, Fatır Suresi 10. ayet, Fatır Suresi 37. ayet, Fussilet Suresi 8. ayet, Fussilet Suresi 33. ayet, Hac Suresi 14. ayet, Hac Suresi 50. ayet, Hud Suresi 23. ayet, Hud Suresi 46. ayet, Hud Suresi 61. ayet, Hud Suresi 62. ayet, Hud Suresi 63. ayet, Hud Suresi 65. ayet, Hud Suresi 66 ayet, Hud Suresi 89. ayet, İbrahim Suresi 23. ayet, İsra Suresi 9. ayet, Kehf Suresi 107. ayet, Lokman Suresi 8. ayet, Maide Suresi 9. ayet, Maide Suresi 93. ayet, Muhammed Suresi 2. ayet, Muhammed Suresi 12. ayet, Mü'min Suresi 58. ayet, Nahl Suresi 122. ayet, Neml Suresi 45. ayet, Neml Suresi 46. ayet, Neml Suresi 47. ayet, Nisa Suresi 57. ayet, Rad Suresi 23. ayet, Rad Suresi 29. ayet, Rum Suresi 15. ayet, Rum Suresi 44. ayet, Rum Suresi 45. ayet, Sad Suresi 24. ayet, Sad Suresi 28. ayet, Saffat Suresi 100. ayet, Saffat Suresi 112. ayet, Sebe Suresi 37. ayet, Secde Suresi 12. ayet, Secde Suresi 19. ayet, Şems Suresi 13. ayet, Şuara Suresi 142. ayet, Şuara Suresi 155. ayet, Şura Suresi 22. ayet, Şura Suresi 23. ayet, Şura Suresi 26. ayet, Ta ha Suresi 75. ayet, Ta ha Suresi 82. ayet, Ta ha Suresi 112. ayet, Tahrim Suresi 10. ayet, Tevbe Suresi 75. ayet, Tevbe Suresi 120. ayet, Yunus Suresi 4. ayet, Yunus Suresi 9. ayet, Yusuf Suresi 9. ayet, Yusuf Suresi 101. ayetlerinde geçmektedir.

İSMAİL:
İsmail İsminin Anlamı: Hz. İbrahim Peygamberin Allah'a Kurban olarak adadığı Oğlunun Adıdır.
İsmail İsmi Kur'an'da Hangi Surede Geçiyor: Bakara Suresi 125. ayet, Bakara Suresi 127. ayet, Bakara Suresi 133. ayet, Bakara Suresi 136. ayet, Bakara Suresi 140. ayet, Al-i İmran Suresi 84. ayet, Nisa Suresi 163. ayet, İbrahim Suresi 39. ayet, Enbiya Suresi 85. ayet, Meryem Suresi 54. ayetlerinde bu isim geçmektedir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder