3/06/2018

Müzzemmil Suresi, Kuranın 73. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok

Müzzemmil Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Müzzemmil Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 73. Suresi
1. ayet
Ey o örtünen,

2. ayet
gece kalk, pek azı hariç,

3. ayet
yarısı, yahut ondan biraz eksilt (yarısından az kalk)

4. ayet
veya artır (buna ilave et, yarısından ziyade kıl) ve Kur'an'ı ağır ağır, güzel güzel oku!

5. ayet
Çünkü Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz;

6. ayet
Çünkü gece neşesi, hem daha dokunaklı hem de deyişçe daha sağlamdır.

7. ayet
Çünkü sana gündüzün uzun bir yüzüş vardır (birçok meşguliyetin vardır).

8. ayet
Rabbinin ismini an ve herşeyden kesilerek O'na çekil (O'na bütün varlığınla yönel)!

9. ayet
O doğunun ve batının Rabbi'dir. O'ndan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut!

10. ayet
Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terkedişle terket

11. ayet
Refah ve zevk sahibi o inkarcıları Bana bırak ve onlara biraz mühlet ver!

12. ayet
Çünkü Bizim yanımızda bukağılar ve ateş var,

13. ayet
boğazda kalan bir yiyecek ve acı bir azap vardır.

14. ayet
O gün yer ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir!

15. ayet
Haberiniz olsun Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik, tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi;

16. ayet
Firavun o peygambere isyan etti de Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk alıverdik!

17. ayet
O halde eğer inkar ederseniz, çocukları ak saçlı kocalara (ihtiyarlara) çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz?

18. ayet
Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve O'nun va'di yerine getirilmiştir.

19. ayet
şte bu, bir öğüttür; artık dileyen Rabbine (varan) bir yol tutar!

20. ayet
Gerçekten Rabbin biliyor ki sen, muhakkak gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçiriyorsun, beraberinde bulunan bir grup da (böyle yapıyor). Oysa geceyi, gündüzü Allah takdir eder. Sizin bundan ötesini başaramayacağınızı bildiği için size lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun; O, içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah'ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir; O halde o (Kur'an)dan kolayınıza geleni okuyun; namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a karz-ı hasen verin! Kendi hesabınıza hayır olarak ne (iyilik) yapıp gönderirseniz, onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin! Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi Müzzemmil Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Müzemmileleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder