3/11/2018

Müddessir Suresi, Kuranın 74. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 74. Suresi Müddessir Suresinin Türkçesi Anlamı
Müddessir Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Müddessir Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 74. Suresi
1. ayet
Ey (sarılıp) bürünen,

2. ayet
kalk artık uyar,

3. ayet
ve Rabbini artık büyükle,

4. ayet
elbiseni artık temizle,

5. ayet
pislikleri artık uzaklaştır,

6. ayet
çoksunarak (yaptığını çok görerek) başa kakma

7. ayet
ve Rabbin (rızası) için sabret!

8. ayet
Çünkü o boru (Sur) bir öttürüldü mü,

9. ayet
işte o gün çok zorlu bir gündür,

10. ayet
kafirlere hiç kolay değildir!

11. ayet
Bana bırak temtek olarak yarattığım o herifi,

12. ayet
kendisine uzun boylu servet verdim,

13. ayet
göz önünde oğulları,

14. ayet
hem kendisine bir döşeyiş döşedim (şeref ve itibar verdim)!

15. ayet
Sonra o daha da arttırmamın hırsı içindedir!

16. ayet
Hayır! O Bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.

17. ayet
Ben onu dimdik sarpa sardıracağım...

18. ayet
Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti.

19. ayet
Kahrolası, nasıl ölçüp biçti!

20. ayet
Sonra (yine) kahrolası nasıl ölçüp biçti!

21. ayet
Sonra baktı,

22. ayet
sonra kaşını çattı ve ekşiyerek surat astı.

23. ayet
Sonra ardına dönüp büyüklük tasladı:

24. ayet
Bu, dedi, başka değil sadece ötedenberi nakledilegelen bir sihirdir,

25. ayet
insan sözünden başka birşey değildir!"

26. ayet
Onu Sekar'a yaslayacağım.

27. ayet
Sekar'ın ne olduğunu bilir misin?

28. ayet
Ne bir parça kor, ne bırakır.

29. ayet
İnsana susamış bir susuzdur,

30. ayet
Üzerinde ondokuz (bekçi melek) vardır.

31. ayet
Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsın, kitap verilenlerle, müminler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: "Allah bununla mesela ne demek istiyor?" desin, işte böyle Allah, dilediğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir; ve o ancak düşünmek için insanlara bir öğüttür.

32. ayet
Hayır, hayır! O ay'a,

33. ayet
döndüğü an o geceye

34. ayet
açtığı sıra o sabaha andolsun ki,

35. ayet
Sekar muhakkak büyüklerin (belaların) biridir,

36. ayet
İnsanları ikaz etmek için;

37. ayet
içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri!

38. ayet
Her nefis kazancına bağlıdır,

39. ayet
ancak sağın adamları,

40. ayet
Cennetlerdedir; soruşur dururlar

41. ayet
suçlulardan;

42. ayet
Sizi Sekar'a sokan nedir? diye;

43. ayet
(Onlar) derler: "Biz namaz kılanlardan değildik,

44. ayet
fakirlere yemek yedirmezdik,

45. ayet
batakçılarla dalar giderdik

46. ayet
ve hesap gününe yalan derdik,

47. ayet
bize o ölüm gelinceye kadar!"

48. ayet
Fakat o zaman şefaatçilerin şefaati fayda vermez.

49. ayet
O öğütten yüz çevirirlerken şimdi ne mazeretleri var?

50. ayet
Sanki ürkmüş yaban eşekleri,

51. ayet
arslandan kaçmaktalar!

52. ayet
Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.

53. ayet
Hayır! Doğrusu ahiretten korkmuyorlar.

54. ayet
Hayır, hayır! O muhakkak bir uyarıdır.

55. ayet
Dileyen onu düşünür,

56. ayet
Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O'dur, bağışlayacak da!

Kur'an-ı Kerim'in 74. suresi Müddessir Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Müddessireleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder