3/14/2018

Kıyamet Suresi, Kuranın 75. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 75. Suresi Kıyamet Suresinin Türkçesi Anlamı
Kıyamet Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Kıyamet Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 75. Suresi
1. ayet
Yoo! Yemin ederim o kalkım gününe (kıyamet gününe)!

2. ayet
Yine Yoo! Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)!

3. ayet
insan sanıyor mu ki kemiklerini derleyemeyiz?

4. ayet
Evet derleriz, parmak (uç)larını bile tesviyeye (eski haline getirmeye) gücümüz yeter!

5. ayet
Fakat insan önünde (ileride) günah işlemek ister,

6. ayet
sorar: "O kıyamet günü ne zaman?" diye.

7. ayet
Ne zaman ki o göz şimşek çakar,

8. ayet
ay tutulur,

9. ayet
güneş ve ay toplanır,

10. ayet
O gün insan: "Nereye kaçmalı?" der.

11. ayet
Hayır hayır! Yok bir siper.

12. ayet
O gün ancak siper (varılacak yer) Rabbinedir,

13. ayet
o gün insan, önce ve sonra yaptıkları ile ayıtılır.

14. ayet
Doğrusu insan kendine karşı bir basirettir (kendisinin ne yaptığını gayet iyi bilir).

15. ayet
Mazeretlerini ortaya (sayıp) dökse de!

16. ayet
Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!

17. ayet
Çünkü onun derlenip toplanması Bize aittir!

18. ayet
Biz onu (Kur'an'ı) okuduğumuz zaman okuduğunu takip et!

19. ayet
Sonra onun açıklaması da yine Bize aittir.

20. ayet
Hayır, hayır! Siz peşini (geçici dünyayı) seviyorsunuz.

21. ayet
Ahireti bırakıyorsunuz!

22. ayet
Nice yüzler o gün ışılar, parlar,

23. ayet
Rablerine bakarlar!

24. ayet
Nice yüzler de o gün ekşir, pusarır;

25. ayet
kendilerine bel kıran belalı bir iş yapılacağını anlar.

26. ayet
Hayır, hayır! Ne zaman ki, can köprücüklere dayanır

27. ayet
ve: "Okuyacak kim var?" denilir

28. ayet
ve o zaman (o da bunun) tam bir ayrılış olduğunu sezmiş,

29. ayet
el, ayak, bacak bacağa dolaşmıştır.

30. ayet
O gün kişi yalnız Rabbinin huzuruna sevkedilir.

31. ayet
Ama o ne sadaka verdi ne de namaz kıldı.

32. ayet
Fakat yalan dedi ve döndü.

33. ayet
Sonra da gerneşe gerneşe yakınlarına gitti.

34. ayet
O bela sana layıktır!

35. ayet
Evet gerektir o bela sana gerek!

36. ayet
İnsan sanır mı başıboş bırakılacağını?

37. ayet
O (Rahme) dökülen bir damla meniden değil miydi?

38. ayet
Sonra bir pıhtı oldu, derken (Allah onu) biçime koydu, derken tesviye etti;

39. ayet
derken ondan da iki eşi yaptı: Erkek ve dişi!

40. ayet
(Artık) o ölüleri diriltmeye kadir değil mi?

Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi Kıyamet Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Kıyameteleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder