3/14/2018

İnsan Suresi, Kuranın 76. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 76. Suresi İnsan Suresinin Türkçesi Anlamı
İnsan Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

İnsan Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 76. Suresi
1. ayet
Gerçekten insan üzerinden öyle uzun bir süre gelip geçti ki o anılmaya değer bir şey bile değildi?!

2. ayet
Çünkü Biz insanı bir takım katkılarla karıştırılmış bir nutfeden yarattık; onu evire çevire deneyelim diye de onu işiten ve gören bir varlık yaptık.

3. ayet
Muhakkak Biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör kafir!

4. ayet
Çünkü Biz, kafirler için zincirler, tomruklar, bir de çılgın ateş hazırladık!

5. ayet
Haberiniz olsun iyiler, kalkışı kafur öten dolu bir kadehten içeceklerdir.

6. ayet
Allah'ın kullarının içtiği bir çeşme ki güzel yollar açarak onu akıtırlar da akıtırlar.

7. ayet
Adaklarını yerine getirirler ve şerri salgın olan günden korkarlar.

8. ayet
Yoksula, yetime, esire seve seve yemek yedirir.

9. ayet
Size sadece Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür!

10. ayet
Çünkü biz Rabbimizden korkarız, bir suratsız kara günden! (derler.)

11. ayet
Allah da onları o günün şerrinden korur ve kendilerini bir parlaklık ve bir sevince erdirir.

12. ayet
Sabretmelerine karşılık onlara bir cennet ve ipek verir.

13. ayet
Orada koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Orada ne güneş görürler, ne de şiddetli soğuk;

14. ayet
üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşirimleri (meyveleri) de bol bol önlerine konmuştur.

15. ayet
Gümüş kaplar ve billur küplerle çevrelerinde dolaşılır,

16. ayet
gümüşten billurlar (ki hizmetçiler) onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

17. ayet
Ve orada katkısı zencefil olan bir kadeh sürülür.

18. ayet
Selsebil denilen bir çeşme.

19. ayet
Etraflarında daima genç çocuklar dolaşır; görünce onları saçılmış inciler sanırsın.

20. ayet
Gördüğün zaman orada bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.

21. ayet
Üstlerinde ince ipekten ve kalın atlastan yemyeşil elbiseler vardır; gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içki sunmaktadır.

22. ayet
İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı.

23. ayet
Gerçekten Kur'an'ı Biz sana aşama aşama indirdik.

24. ayet
O halde Rabbinin hükmünü vermesi için de sabret. Onlardan bir günahkara veya nanköre itaat etme!

25. ayet
Rabbinin ismini hem (sabah) erken, hem de ikindi üstü an!

26. ayet
Gecenin bir kısmında O'na secde et ve uzun bir gece O'nu tesbih et!

27. ayet
Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.

28. ayet
Onları Biz yarattık, kundaklarını da Biz bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.

29. ayet
İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine bir yol tutar!

30. ayet
Şu da var: Allah dilemedikçe, hiçbirşey dileyemezsiniz; çünkü herşeyi bilen, hikmet sahibi ancak Allah'tır.

31. ayet
O dilediğini rahmeti içine kor; zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

Kur'an-ı Kerim'in 76. suresi İnsan Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır İnsaneleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder