2/09/2018

Nuh Suresi, Kuranın 71. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Kuranın 71. Suresi Nuh Suresinin Türkçesi Anlamı
Nuh Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Nuh Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 71. Suresi

1. ayet
Haberiniz olsun ki, Biz Nuh'u: "Kendilerine elim bir azap gelmeden önce kavmini uyar!" diye kavmine gönderdik.

2. ayet
Dedi ki: "Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!

3. ayet
Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!

4. ayet
Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir vakte kadar ertelesin. Kuşkusuz, Allah'ın takdir ettiği vakit gelince ertelenmez, eğer bilseydiniz!"

5. ayet
Dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

6. ayet
Fakat benim çağırmam, sadece onların kaçmalarını artırdı.

7. ayet
Ve ben, onları bağışlaman için her davet ettiğimde onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, direndiler ve kibirlendikçe kibirlendiler.

8. ayet
Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım.

9. ayet
Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli söyledim.

10. ayet
Gelin, Rabbinizin bağışlamasını isteyin, çünkü O, bağışlaması çok bir bağışlayandır! dedim.

11. ayet
Bol hayır (yağmur) ile göğü üzerinize salsın.

12. ayet
Size mallar ve oğullarla yardım etsin ve sizin için cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın.

13. ayet
Neden siz Allah için bir vakar ummazsınız?

14. ayet
Oysa O, sizi bu aşamaya kadar aşama aşama yaratmıştır.

15. ayet
Görmediniz mi, Allah'ın yedi göğü nasıl uygun tabakalar halinde yarattığını?

16. ayet
Ayı içlerinde bir ışık, güneşi de bir lamba yapmıştır.

17. ayet
Ve Allah, yerden ot bitirir gibi, sizi yetiştirdi.

18. ayet
Sonra sizi onda geri çevirecek ve sizi bir çıkarış daha çıkaracak!

19. ayet
Allah, yeri sizin için bir sergi yapmıştır.

20. ayet
Ondan (açılan) geniş geniş yollarda gidesiniz diye.

21. ayet
Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! biliyorsun onlar, bana isyan ettiler, malı ve çocuğu kendisine hasardan başka birşey arttırmayan kimsenin ardınca gittiler.

22. ayet
Büyük büyük hilelere giriştiler.

23. ayet
Sakın ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd'i ne Suva'ı, ne Yağus'u, ne Yeuk'u ve ne de Nesr'i dediler.

24. ayet
Çoklarını şaşırttılar. Sen de zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!"

25. ayet
Bir çok günahları yüzünden suda boğuldular da ateşe atıldılar ve kendilerine Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

26. ayet
Nuh demişti ki: "Ey Rabbim, yeryüzünde (yurt sahibi) hiçbir kimse bırakma!"

27. ayet
Çünkü Sen, onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör facirden başkasını doğurmuyorlar.

28. ayet
Ey Rabbim, beni, babamı, annemi, mümin olarak evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla! Zalimlerin ise ancak helakını artır!"

Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi Nuh Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Nuheleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder