1/20/2018

Zariyat Suresi, Kuranın 51. Suresinin Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Zariyat Suresi, Kuranın 51. Suresinin Türkçesi Manası
Zariyat Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Zariyat Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 51. Suresi
1. ayet
O tozdurup savuranlara.

2. ayet
Bir ağırlık taşıyan (bulut)lara

3. ayet
Kolaylıkla akıp giden (gemi)lere

4. ayet
Bir iş bölümü yapan (melek)lere yemin ederim ki,

5. ayet
muhakkak o size va'dolunan mutlaka doğrudur.

6. ayet
Ve muhakkak ceza ve mükafat gerçekleşecektir.

7. ayet
O düzgün yollara sahip göğe yemin ederim ki,

8. ayet
siz pek çelişkili bir söz içindesiniz.

9. ayet
Ondan çevrilen çevrilir.

10. ayet
O kahrolası yalancılar.

11. ayet
O sarhoşluk içinde yaptığını bilmezler.

12. ayet
Soruyorlar: "Ne zaman o ceza günü?" diye.

13. ayet
Ateş üzerinde kıvranacaklan gün.

14. ayet
Tadın cezanızı! Budur işte o sizin acele istedığiniz!

15. ayet
Şüphesiz ki, takva sahipleri, cennetlerde pınar başlarındadırlar,

16. ayet
Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Çünkü onlar, bundan önce güzel davranmayı adet edinmışlerdi.

17. ayet
Geceleyin pek az uyurlardı.

18. ayet
Seher vakitlerinde hep bağışlanma dilerlerdi.

19. ayet
Mallarında dilenen ve yoksul için bir hak vardı.

20. ayet
Yeryüzünde inanç sahipleri için birçok ibretler vardır;

21. ayet
kendinizde de; hala görmeyecek misiniz?

22. ayet
Gökte de rızkınız ve o va'dolunduğunuz (var).

23. ayet
İşte o göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, o şüphesiz gerçektir; tıpkı sizin konuşmanız gibi.

24. ayet
İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi geldi mi sana?

25. ayet
Yanına girdikleri vakit: "Selam!" dediler. O da: "Selam! Görülmedik bir topluluk" dedi.

26. ayet
Hemen bir bahane ile ailesine gidip semiz bir dana getirdi.

27. ayet
Onu yakınlarına koyarak: "Yemeğe buyurmaz mısınız?" dedi.

28. ayet
Onlardan ötürü içine bir korku düştü. "Korkma!" dediler ve kendisine bilgili bir oğlan müjdelediler.

29. ayet
Bunun üzerine karısı bir çığlık içinde döndü, elini yüzüne çarptı ve: "Kısır bir kocakarı (çocuk mu doğurur)? dedi.

30. ayet
Onlar: "Öyle, Rabbin buyurdu. Şüphesiz hikmet sahibi O, herşeyi bilen O." dediler.

31. ayet
İbrahim: "O halde asıl göreviniz nedir ey elçiler?" dedi.

32. ayet
Dediler: "Biz suçlu bir kavme gönderildik;

33. ayet
Üzerlerine çamurdan taşlar salmak için,

34. ayet
(her biri) sınırı aşmış olanlar için Rabbinin nezdinde damgalanmışlardır."

35. ayet
Nihayet orada bulunan müminleri çıkardık,

36. ayet
Fakat Biz orada bir evden başka müslüman da bulamadık.

37. ayet
Ve orada acı bir azaptan korkacak için bir ibret bıraktık.

38. ayet
Bir de Musa'da (ibret verici deliller vardır) ki, onu açık bir delille Firavun'a gönderdik de,

39. ayet
o bütün kuvvetiyle tersine gitti: "Bu bir sihirbaz veya delidir!" dedi.

40. ayet
Bunun üzerine Biz de tuttuk kendisini ve ordularını denize fırlatıverdik o alçak namertlik ederken.

41. ayet
Bir de Ad'da (ibret verici deliller vardır) ki, üzerlerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.

42. ayet
(O rüzgar) uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu çürütüp kül gibi ediyordu.

43. ayet
Bir de Semud'da (ibret verici deliller vardır) ki, onlara: "Bir süreye kadar istifade edin." denilmişti de,

44. ayet
Rablerinin emrinden azgınlık ettiler (dışarı çıktılar), bu yüzden bakınıp dururlarken yıldırım kendilerini yakalayıverdi.

45. ayet
O vakit bir kalkınmaya da güç yetiremediler bir yardım da görmediler.

46. ayet
Daha önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar hep yoldan çıkmış birer topluluk idiler.

47. ayet
Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.

48. ayet
Yeryüzünü döşedik; bakınız Biz ne güzel döşeriz.

49. ayet
Hem her şeyden iki çift yarattık ki, düşünesiniz.

50. ayet
"O halde hemen Allah'a kaçın; haberiniz olsun ki, ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım.

51. ayet
Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın; haberiniz olsun ki ben size ondan gelen açık bir uyarıcıyım."

52. ayet
Böyle, onlardan öncekiler bir peygamber gelince muhakkak: "Ya sihirbaz, ya delidir" dediler.

53. ayet
Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler! Hayır, onlar azgın kavimler.

54. ayet
Onun için onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin!

55. ayet
Bununla beraber öğüt vermeye devam et; çünkü öğüt müminlere fayda verir.

56. ayet
Ben cinleri ve insanlan ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

57. ayet
Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum.

58. ayet
Şüphesiz Allah, rızık veren, sarsılmaz kuvvet sahibi O'dur.

59. ayet
Onun için muhakkak o zulmedenlere arkadaşlarının payı gibi, dolgun bir pay vardır, şimdi onu acele istemesinler!

60. ayet
Artık o tehdit edildikleri günlerin azabından vay o küfredenlere!

Kur'an-ı Kerim'in 51. suresi Zariyat Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Zariyateleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder