1/16/2018

Sad Suresi, Kuranın 38. Suresinin Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Sad Suresi, Kuranın 38. Suresinin Türkçesi Manası
Sad Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Sad Suresinin Türkçe Anlamı

1. ayet
Sad, Bu öğütle dolu Kur'an'a bak!

2. ayet
Fakat o küfredenler bir onur ve ayrılık içindeler.

3. ayet
Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Çığrıştılar; fakat kurtulma zamanı değildi.

4. ayet
İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler: "Bu bir sihirbaz, yaman bir yalancı" dediler.

5. ayet
İlahları bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak birşey, çok tuhaf!

6. ayet
İçlerinden o heyet fırladı ve şöyle dedi: "Tanrılarınız üzerinde sabır ve sebat edin? Bu gerçekten arzu edilen şey, bir istek!

7. ayet
Biz bunu diğer dinde işitmedik, bu mutlaka bir uydurmadır.

8. ayet
O Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Doğrusu onlar benim Kur'an'ımdan bir kuşkulu şüphe içindeler; doğrusu henüz azabımı tatmadılar.

9. ayet
Yoksa sana onu (Kur'an'ı) veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

10. ayet
Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? Öyle ise sebepler içinde üstüne çıksınlar (bütün sebeplere başvurarak yukarı çıkma yollarını denesinler).

11. ayet
Onlar burada hiziplerin döküntülerinden kalma bozuk (muhtelif partilerden bozguna uğramış) bir ordudur.

12. ayet
Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve o kazıkların (büyük yapıtların) sahibi Firavun da peygamberleri yalanladılar.

13. ayet
Semud, Lut ve Eykeliler de... işte o partililer bunlardır.

14. ayet
Başka değil hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.

15. ayet
Onlar başka değil sadece bir tek sayhaya bakıyorlar. Öyle ki, ona hık yok!

16. ayet
Bir de: "Ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim pusulamızı (payımızı) acele ver!" dediler.

17. ayet
Şimdi sen onların dediklerine sabret de güçlü kulumuz Davud'u an! Çünkü o evvab (içli, zikir ve tesbih ile Bize çok yönelen biri) idi.

18. ayet
Biz dağları onun emrine vermiştik, akşam ve işrak vakti onunla birlikte tesbih ederlerdi.

19. ayet
Kuşları da toplu olarak (onun emrine vermiştik). Hepsi onun için terci yapardı (ona uyarak ahenkle içli zikir ve tesbih ederlerdi).

20. ayet
Hem mülkünü güçlendirmiş, hem de kendisine hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştik.

21. ayet
Birde davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı.

22. ayet
O zaman Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşa düştü. Ona "Korkma!" dediler, "biz iki davacıyız, birimiz diğerinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda doğrulukla hükmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar."

23. ayet
"Şu benim kardeşim, onun doksan dokuz kişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken; "Onu da bana bırak" dedi. Ve beni söyleşmede (tartışmada) yendi." diye anlattı.

24. ayet
(Davut) dedi ki: "Doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten karışıkların (bir toplum içinde yaşayanların) çoğu biribirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka. Ama onlar da pek az. Davut kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi , rüku ederek yere kapandı, tevbe ederek (Allah'a) yöneldi.

25. ayet
Biz de bu hatasını kendisine bağışladık. Gerçekten ona, yanımızda bir yakınlık ve akibet (dönüş) güzelliği vardır.

26. ayet
Ey Davut , gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında doğrulukla hükmet, keyf(in)e uyma ki, seni Allah yolundan sapıtmasın; çünkü Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları için kendilerine pek şiddetli bir azap vardır.

27. ayet
Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri Biz boşuna yaratmadık. O, küfredenlerin zannı. Onun için küfredenlere ateşten bir veyl var.

28. ayet
Yoksa iman edip de salih amel işleyenleri Biz o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini, arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?

29. ayet
Bu çok mübarek kitabı, sana, özü temizler ayetlerini düşünsünler ve ibret alsınlar diye indirdik.

30. ayet
Bir de Davud'a Süleyman'ı ihsan ettik; ne güzel kuldu. O tesbih edip Allah'a yönelirdi.

31. ayet
Kendisine akşam üstü üç ayağını basıp dördüncüsünü tırnağını dikerek duran safkan atlar gösterildiğinde:

32. ayet
Ben, at sevgisine, Rabbimi anmaktan ötürü tutuldum. Nihayet (atlar) hicaba gizlendi (ahırlara çekildi veya koşuda gözden kayboldular).

33. ayet
"Geri getirin onları bana" dedi ve tuttu bacaklarını, boyunlarını silmeye başladı.

34. ayet
Andolsun ki Süleyman'ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü

35. ayet
"Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen." dedi.

36. ayet
Bunun üzerine Biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.

37. ayet
Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da.

38. ayet
Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.

39. ayet
İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık dilersen başkasına ver, dilersen verme. Hesabı yok, dedik.

40. ayet
Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve bir akibet güzelliği vardır.

41. ayet
Kulumuz Eyyub'u da an o zaman Rabbine şöyle nida etmişti: "Bak bana, Meşekkat ve acı ile şeytan dokundu!"

42. ayet
"Ayağınla depren! işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su." dedik.

43. ayet
Ve ona, bütün ailesini ve beraberlerinde bir misli daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, temiz akıllılar için bir ibret olsun.

44. ayet
Bir de: "Elinle bir demet al da onunla (eşine) vur, yemininde durmamazlık etme." dedik. Gerçekten Biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul! Hakikaten o bir evvabtır (daima Allah'a yönelmektedir).

45. ayet
Eller ve gözler sahipleri (güçlü ve basiretli) kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.

46. ayet
Çünkü Biz onları temiz bir hasletle, halis ahiret yurdu düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır.

47. ayet
Çünkü onlar, gerçekten nezdimizde süzülüp seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.

48. ayet
İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

49. ayet
İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (varış yeri) vardır.

50. ayet
Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır.

51. ayet
İçlerine kurularak orada bir çok yemişle bambaşka bir içki isteyeceklerdir.

52. ayet
Yanlarında da gamzeleri kasan (bakışları yalnız kocalarına dönük) aynı yaşta dilberler vardır.

53. ayet
İşte bu, o hesap günü için size va'dedilenlerdir.

54. ayet
İşte bu bizim hiç tükenmeyecek rızkımızdır.

55. ayet
Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.

56. ayet
Cehennem! Ona yaşlanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir!

57. ayet
İşte kaynar su ve irin; tatsınlar onu.

58. ayet
Ve o şekilden çifter çifter diğer azaplar.

59. ayet
Şu maiyyetiniz, göğüs germiş bir alay! Onlara merhaba (rahatlık) yok; çünkü onlar cehenneme salınıyorlar.

60. ayet
(Bu topluluk): "Hayır, asıl size rahatlık yok, bunu bize siz hazırladınız; bakın ne kötü yatak!" derler.

61. ayet
Ey Rabbimiz, bize bunu hazırlayanın ateşteki azabını kat kat artır, derler.

62. ayet
Bir de derler ki: "Biz bayağılardan saydığımız o adamları ne diye görmüyoruz?

63. ayet
Onları alaya aldıydık ya! Yoksa gözler kendilerinden kaydı mı?"

64. ayet
Şüphesiz şu bir gerçektir ki, ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

65. ayet
De ki: "Ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur."

66. ayet
O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü, çok bağışlayan Rabbi."

67. ayet
De ki: "Bu (Kur'an) bir büyük haberdir;

68. ayet
Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.

69. ayet
Benim bir bilgim olmazdı, (insanın yaratılışı hakkında) melekler yüce mecliste tartışırlarken.

70. ayet
Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor."

71. ayet
Bir vakit Rabbin meleklere demişti ki: "Haberiniz olsun, Ben bir çamurdan bir insan yaratmaktayım.

72. ayet
Onu şekillendirip ruhumdan ona üfledim mi, derhal ona secdeye kapanın!"

73. ayet
Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

74. ayet
Yalnız iblis kibirlenmek istedi ve kafirlerden oldu.

75. ayet
Allah: "Ey iblis, o Benim iki elimle (kudretimle) yarattığıma secde etmene sana ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi bulunuyorsun?" dedi.

76. ayet
(İblis) dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın."

77. ayet
(Allah): "Hemen çık oradan, çünkü artık sen kovuldun.

78. ayet
Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.

79. ayet
(İblis de): "Yarab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar beni geri bırak." dedi.

80. ayet
(80-81) (Allah): "Haydi belirli bir vakte kadar geri bırakılanlardansın." buyurdu.

81. ayet
(80-81) (Allah): "Haydi belirli bir vakte kadar geri bırakılanlardansın." buyurdu.

82. ayet
(İblis): "Öyle ise yüceliğine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatıp saptırırım.

83. ayet
Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna." dedi.

84. ayet
(Allah) buyurdu ki: "O doğru ve Ben hep doğruyu söylerim.

85. ayet
Andolsun ki, cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıkabasa dolduracağım."

86. ayet
De ki: "Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve ben yapmacık davrananlardan da değilim.

87. ayet
O (Kur'an) bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.

88. ayet
Ve herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz."

Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi Sad Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder