1/20/2018

Necm Suresi, Kuranın 53. Suresinin Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
Necm Suresi, Kuranın 53. Suresinin Türkçesi Manası
Necm Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Necm Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 53. Suresi
1. ayet
İnmekte olan necme (yıldıza, Kur'an'ın inen miktarına) yemin ederim ki,

2. ayet
arkadaşınız şaşırmadı, azıtmadı da!

3. ayet
Hevadan (arzusuna göre) söylemiyor.

4. ayet
O (Kur'an) sadece vahyolunan bir vahiydir.

5. ayet
Ona, kuvvetleri çok güçlü olan öğretti.

6. ayet
Bir kuvvet sahibi; hemen duruklandı (doğruldu).

7. ayet
O en yüksek ufukta idi.

8. ayet
Sonra yaklaştı ve sarktı.

9. ayet
Aradaki mesafe iki yay boyu oldu, hatta daha yakın;

10. ayet
kuluna verdiği vahyi verdi.

11. ayet
Gözün gördüğüne kalp yalan demedi.

12. ayet
Gördüğü hakkında şimdi siz, onunla tartışıyor musunuz?

13. ayet
Andolsun ki, o onu bir kez daha inişinde gördü;

14. ayet
Sidretu'l-Munteha'nın yanında.

15. ayet
ki, Cennetu'l-Me'va onun yanındadır.

16. ayet
O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu.

17. ayet
Göz ne şaştı, ne (de sınırı) aştı.

18. ayet
Andolsun ki, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.

19. ayet
Siz de gördünüz değil mi Lat ve Uzza'yı?

20. ayet
Üçüncü olarak da öteki Menat'ı?

21. ayet
Size erkek, O'na dişi öylemi?

22. ayet
Öyle ise bu çok hayıflı (haksız) bir taksim!

23. ayet
Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığı kuru isimlerdir. Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerinin sevdasına uyuyorlar. Oysa Rablerinden kendilerine doğru yolu gösteren geldi.

24. ayet
Yoksa insana her kurduğu hülya mı var?

25. ayet
Ama ahiret ve dünya Allah'ındır.

26. ayet
Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce şefaatleri hiçbir işe yaramaz.

27. ayet
Evet ahirete inanmayanlar meleklere dişi adı takıp duruyorlar.

28. ayet
Aslında onların buna dair bilgileri yoktu, sadece zanna uyuyorlar. Oysa zan gerçekten yana hiçbir şey ifade etmez.

29. ayet
O halde sen de Bizi anmaktan yüz çevirip de dünya hayatından ötesini istemeyen kimselere bakma!

30. ayet
İşte budur onların ilimde erişebildikleri son sınır!. Şüphesiz Rabbin, O en iyi bilendir yolundan sapanı, hem de O en iyi bilendir hidayet yolunu tutanı.

31. ayet
Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha güzeliyle mükafatlandıracak!

32. ayet
Onlar ki günahın büyüklerinden (vebalden) ve çirkef davranışlardan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusurlar hariç; şüphesiz ki, Rabbin geniş mağfiretlidir. O sizin her halinizi en iyi bilendir, sizi topraktan meydana getirdiğinde ve sizler analarınızın karınlarında cenin halinde iken. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmaya kalkışmayın! O'dur en iyi bilen günahtan korkup sakınanı!

33. ayet
Şimdi gördün ya, o haktan yüz çevireni?

34. ayet
Biraz verip de dayatıvereni?

35. ayet
Gaybın bilgisi yanında da görüyor mu?

36. ayet
Yoksa haber mi verilmedi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

37. ayet
Ve çok vefakar olan İbrahim'inkindeki?

38. ayet
Ki, doğrusu hiçbir günahkar başkasının günahını çekecek değildir.

39. ayet
Doğrusu insanın çalıştığından başkası kendinin değildir.

40. ayet
Ve elbette çalışması yarın görülecek,

41. ayet
Sonra ona en değerli mükafat verilecek.

42. ayet
Ve elbette sonunda Rabbine gidilecektir.

43. ayet
Doğrusu güldüren, ağlatan O'dur.

44. ayet
Doğrusu öldüren, dirilten O'dur.

45. ayet
Şüphesiz erkeği, dişiyi iki eş yaratan O'dur.

46. ayet
(Rahime) ekildiği zaman bir nutfeden.

47. ayet
Şüphesiz sonraki yaratmada O'na aittir.

48. ayet
Doğrusu zengin eden, sermaye veren de O'dur.

49. ayet
Şüphesiz Şi'ra (yıldızı)nın Rabbi O'dur.

50. ayet
Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.

51. ayet
Ve Semud'u da hiç bırakmadı!.

52. ayet
Daha önce de Nuh kavmini (helak etmişti); çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar.

53. ayet
Mü'tefikey'i de haviyeye attı (altını üstüne getirdi).

54. ayet
Sardırttı da onlara o sardırdığını.

55. ayet
Şimdi Rabbinin hangi nimetlerine kuşku duyarsın?

56. ayet
İşte bu, ilk uyarmalardan bir uyarmadır.

57. ayet
Yaklaşan yaklaştı.

58. ayet
Ona Allah'tan başka açıcı yoktur.

59. ayet
Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz?

60. ayet
Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

61. ayet
Siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller?

62. ayet
Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!

Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi Necm Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Necmeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder