8/13/2017

Surelerin 164. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 164. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akan gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip onunla toprağı ölmüşken diriltmesinde, üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gökle yer arasında boyun eğmiş bulutta akıllı olan bir topluluk için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır.

Âl-i İmrân Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, müminlere, aralarından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulundu. Oysa, bundan önce açık bir sapıklık içinde idiler.

Nisâ Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve gerek sana önceden kendilerini anlattığımız peygamberleri, gerekse anlatmadığımız peygamberleri gönderdiğimiz, hem de Allah'ın Musa'ya kelam söylemesi gibi.

En’âm Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah, herşeyin Rabbı iken ben hiç O'ndan başka Rab mi isterim? Herkesin kazandığı ancak kendi boynuna geçer (sorumluluğunu gerektirir). Hiçbir günahkar başkasının günahını taşımaz. Sonra hep dönüp Rabbinize varacaksınız. O vakit O, size ayrılığa düştüğünüz gerçeği haber verecektir.A’râf Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve içlerinden bir topluluk: "Ne diye Allah'ın helak edeceği veya çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme nasihat veriyorsunuz?" dediği vakit onlar dediler ki: "Rabbiniz tarafından mazur sayılmamız için, bir de bakarsınız belki Allah'tan korkar sakınırlar diye."

Şu’arâ Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna karşı ben sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbine aittir.

Sâffât Suresi 164. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Melekler): "Bizden her birimizin belli bir makamı vardır.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder