8/09/2017

Surelerin 157. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 157. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlar! Onlara Rablerinden mağfiretler ve rahmet vardır ve işte onlar, doğru yola erenlerdir.

Âl-i İmrân Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz kesinlikle Allah'ın bir bağışlaması ve rahmeti, onların dünyada kalıp toplayacakları şeylerden daha hayırlıdır.

Nisâ Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve: "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük." demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O'nu öldürmediler.

En’âm Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahut: "Eğer bize kitap indirilmiş olsaydı, herhalde onlardan daha çok muvaffak olurduk." demeyesiniz diye. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini inkar edenden ve onlardan alıkoymaya kalkışandan daha zalim kim olabilir? Elbette Biz, o ayetlerimizi engellemeye yeltenenleri, bu suçları sebebiyle, en müthiş bir azapla cezalandıracağız.A’râf Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları elçiye, o okuyup yazma bilmeyen peygambere uyarlar. O, onlara iyilik emreder ve onları kötülükten alıkoyar, temiz, hoş şeyleri kendileri için helal, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar, sırtlarından ağır yüklerini, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indirir atar. İşte o zaman ona iman eden, ona tam saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler; işte o asıl maksada ulaşan kurtulmuşlar, onlardır.

Şu’arâ Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken onu vurdular, fakat pişman oldular;

Sâffât Suresi 157. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde getirin kitabınızı doğru söylüyorsanız?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder