8/06/2017

Surelerin 150. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 150. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir ve her nerede olursanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın. Ancak içlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın, Benden korkun ki hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım hem de bu sayede doğru yola eresiniz.

Âl-i İmrân Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu sizin yardımcınız sadece Allah'tır. O, yardım edeceklerin en hayırlısıdır.

Nisâ Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ve peygamberlerine inanmayanlar, Allah'ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayırım yapmak isteyenler, "Peygamberlerin kimine inanırız, kimine inanmayız." diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler,

En’âm Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Haydi, Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin!" Eğer gelir, şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların, o ahirete inanmayanların çarpık arzularına uyma! Nasıl uyarsın ki, onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.A’râf Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine döndüğü vakit: "Bana arkamdan ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları bırakıp kardeşinin başından tuttu ve kendine doğru çekmeye başladı. Harun: "Anamın oğlu! İnan ki, bu adamlar beni hırpaladılar, az daha beni öldürüyorlardı. Sen de benimle düşmanları sevindirecek bir harekette bulunma ve beni bu zalim kavimle bir tutma." dedi.

Şu’arâ Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gelin, Allah'tan korkun da bana itaat edin.

Sâffât Suresi 150. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa Biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış?"
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder