7/15/2017

Surelerin 114. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 114. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın isminin anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Bunların oralara korka korka girmekten başka çareleri yoktur. Bunlara dünyada zillet, ahirette de büyük bir azap vardır.

Âl-i İmrân Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar ve hayırlara koşuşurlar. İşte onlar, iyi kimselerdendirler.

Nisâ Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi isteyenler hariç. Ve her kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa, yarın Biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Mâide Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: "Allah, ey bizim yegane Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve kudretinden bir nişane olsun! Bizleri rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!"

En’âm Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi de Allah size kitabı, içinde herşey inceden inceye açıklanmış olarak göndermişken Allah'tan başkasını mı hakem isteyeceğim? Kendilerine kitap verdiklerimiz de bilirler ki, o tamamıyla gerçek olarak Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın şüphelenenlerden olma!A’râf Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Evet, o zaman siz elbette gözdelerden olacaksınız." dedi.

Tevbe Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim'in babası hakkındaki af dilemesi de sadece ona vermiş olduğu bir sözden dolayı idi. Böyle iken onun bir Allah düşmanı olduğu ona belli olunca, ondan ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim, çok bağrı yanık, çok halim idi.

Hûd Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.

Nahl Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve hoş olarak yiyin de Allah'ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O'na ibadet edecekseniz.

Tâ-Hâ Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Demek ki Allah, O hak hükümdar, yüceler yücesidir !.. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve: "Rabbim, benim ilmimi artır!" de.

Mü’minûn Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyuruyor ki: "Bilmiş olsanız, gerçekten pek az kaldınız."

Şu’arâ Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem ben iman edenleri kovmaya me'mur değilim.

Sâffât Suresi 114. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa ile Harun'u da minnettar ettik.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder