7/15/2017

Surelerin 113. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 113. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahudiler: "hıristiyanların dayandığı bir şey yoktur." derken, hıristiyanlar da: "yahudilerin dayandığı bir şey yoktur." dediler. Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi diyorlar. Bu yüzden Allah ihtilaf ettikleri bu hususta kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.

Âl-i İmrân Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hepsi bir değildir. Kitap verilenler içinde gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan doğru bir topluluk vardır.

Nisâ Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı onlardan bir kısmı seni bile hükmünde doğrudan saptırmayı planlamışlardı, oysa onlar yalnız kendilerini saptırırlar, sana da asla zarar veremezler. Nasıl yapabilirler ki Allah sana kitap (Kur'an) ve hikmet indirmekte ve bilmediklerini sana bildirmektedir. Allah'ın senin üzerinde bulunan lütfu çok büyüktür.

Mâide Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz mütmain olsun da senin bize doğru söylediğini bilelim ve onu -Allah'ın indireceği sofrayı- bizzat görenlerden olalım." dediler.

En’âm Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de ahirete inanmayanların gönülleri o yaldızlı söze meyletsin, ondan hoşlansınlar ve onların işlediği günahları işlesinler diye yaldızlı söz fısıldarlar.A’râf Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün sihirbazlar Firavun'a geldiler: "Galip gelirsek elbette bize mükafat var değil mi?" dediler.

Tevbe Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne peygambere, ne iman edenlere, akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları iyice belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek olmaz.

Hûd Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve zulmedenlere meyl etmeyin; yoksa size ateş dokunur. Allah'tan başka kayıranlarınız da yoktur;sonra kurtulamazsınız.

Nahl Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, onlara içlerinden bir peygamber geldi de ona yalan söylüyor, dediler. Azap da zulmederlerken kendilerini yakalayıverdi.

Tâ-Hâ Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte böylece Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri türlü şekillerde tekrarladık ki, belki korunur takva yolunu tutarlar ya da o onlarda bir düşünme, ibret alma meydana getirir.

Mü’minûn Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Bir gün veya bir günün bir kısmı, sayanlara sor." derler.

Şu’arâ Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin şuurunuz olsa onların hesabının ancak Rabbime ait olduğunu bilirdiniz.

Sâffât Suresi 113. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem ona hem İshak'a bereketler verdik, ikisinin neslinden de hem güzel davrananlar var, hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder