7/15/2017

Surelerin 112. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 112. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır! Kim samimi olarak yüzünü Allah'a tertemiz teslim ederse, işte onun Rabbi katında mükafatı vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nerede bulunursalar, alçaklık damgası altında kalmaya mahkumdurlar; meğer ki Allah'ın himayesine ve inananların himayesine sığınmış olsunlar. Onlar, döne dolaşa Allah'ın hışmına uğradılar ve miskinlik altında ezilmeye mahkum kaldılar. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberleri bile bile öldürüyorlardı. Çünkü baş kaldırmışlardı ve aşırı gidiyorlardı.

Nisâ Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim de bir cinayet veya bir suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve açık bir günah daha yüklenmiş olur.

Mâide Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi de İsa da: "İnanıyorsanız Allah'tan korkun!" demişti.

En’âm Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece Biz, her peygambere insanların ve cinlerin şeytanlarını düşman etmişizdir; bunlar, aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi bunları yapmazlardı. O halde onları iftiraları ile başbaşa bırak!

A’râf Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Usta sihirbazların hepsini sana getirsinler." dediler.Tevbe Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O tevbe edenler, o ibadet edenler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rukua varanlar, o secdeye kapananlar, o iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırı koruyanlar... Müjdele o mü'minleri!

Hûd Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için emrolunduğun gibi doğruluk et; sen ve beraberinde tevbe edenler de böyle olsun ve aşırı gitmeyin! Çünkü O, bütün yaptıklarınızı görür.

Nahl Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birde Allah, bir şehri örnek verdi ki, halkı güvenlik ve asayiş içindeydi, rızıkları her yerden bol bol geliyordu. Ne varki, onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da onlara o yaptıkları sanatla açlık ve korku elbisesini tatdırdı.

Tâ-Hâ Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de mümin olarak yararlı işler yaparsa, ne bir zulümden korkar, ne de çiğnenmeden.

Enbiyâ Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
 (Peygamber şöyle) dedi: "Ey Rabbim, hakettikleri gibi hükmet! Rabbiniz isnad ettiğiniz iftiralarınıza karşı sığınılacak Rahman'dır."

Mü’minûn Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? diye soracak Allah

Şu’arâ Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Nuh) "Benim onların ne yaptıklarına dair ne bilgim olabilir?

Sâffât Suresi 112. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onu salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder