7/12/2017

Surelerin 111. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 111. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de "yahudiler veya hıristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek." Dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. De ki: "Eğer doğru iseniz, haydi kesin delilinizi getirin!"

Âl-i İmrân Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size ezadan başka hiçbir zarar veremezler. Eğer sizinle çarpışırlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da kendilerine yardım edilmez.

Nisâ Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim de bir günah işlerse, onu yalnız kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise herşeyi bilir ve hikmet sahibidir.

Mâide Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve hani Havarilere: "Bana ve Resulüme iman edin!" diye emretmiştim, onlar da: "İman ettik, bizim şüphesiz müslüman olduğumuza şahit ol!" demişlerdi.

En’âm Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onlara, dedikleri gibi melekler indirmiş olsak da ölüler kendileriyle konuşsa da bütün varlıkları karşılarında kümeler halinde toplasak da, Allah dilemedikçe iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler.

A’râf Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder,

Tevbe Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, cennet kesinlikle kendilerinin olması pahasına satınaldı. Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah'ın söz verdiği bir vaaddir. Allah'tan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur.Hûd Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten her biri öyle kimselerdi ki, Rabbin onlara yaptıklarının karşılığını mutlaka ödeyecektir. Çünkü O, bütün yaptıklarından haberdardır.

Yûsuf Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten onların kıssalarında akıllılar için bir ibret vardır! Bu Ku'ran uydurulur bir söz değil, ancak kendi önündekinin tasdiki, herşeyin açıklayıcısı ve iman edecek topluluk için bir hidayet, bir rahmettir!

Nahl Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, herkes kendi nefsini kurtarmak için mücadele ederek gelir; herkese yapmış olduğu işin karşılığı tamamıyla ödenir ve hiçbirine zulmedilmez.

İsrâ Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şöyle de: "Hamd o Allah'a ki, hiçbir çocuk edinmedi; O'na mülkte bir ortak da olmadı; O'na aczi yüzünden bir yardımcı da olmadı." O'nu tekbir ile büyükle de büyükle!

Tâ-Hâ Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün yüzler, o diri ve herşeyi gözetip durana baş eğmiş ve bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır.

Enbiyâ Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bilmem belki bu (gecikme) sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar faydalanmak içindir.

Mü’minûn Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Ben onlara sabretmelerine karşılık bugün bu mükafatı verdim. Murada erenler onlardır, onlar!

Şu’arâ Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
A! Senin ardına hep o reziller düşmüşken, biz sana hiç inanır mıyız? dediler.

Sâffât Suresi 111. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder