7/12/2017

Surelerin 110. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 110. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Namazı doğru kılın, zekatı verin, kendiniz için her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah yanında onu bulursunuz. Her zaman Allah bütün yaptıklarınızı görüyor!

Âl-i İmrân Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı olmak üzere yaratıldınız. İyiliğin yapılmasını emreder, kötülüğün yapılmasını yasaklarsınız ve Allah'a inanır iman getirsiniz. Kitap verilenler de inansalardı, haklarında hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar varsa da pek çoğu dinden çıkmış fasıklardır.

Nisâ Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa ki, kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulur.

Mâide Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah o günde şöyle buyuracak: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve anana olan nimetimi düşün; hani seni Cebrail ile destekledim, insanlarla hem beşikte hem de yetişkin iken konuşuyordun; sana yazı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Hani Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde birşey yapıyordun, içine üflüyordun da Benim iznim ile bir kuş oluveriyordu; anadan doğma körü ve abraşlıyı Benim iznimle iyi ediyordun; hani ölüleri Benim iznimle diriltiyordun ve hani İsrailoğullarına açık delillerle geldiğinde, onlardan inkar edenler: "Bu apaçık bir büyüden başka birşey değildir." demişlerdi de, seni onlardan kurtarmıştım.

En’âm Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz. Önceden buna iman etmedikleri gibi bırakıveririz kendilerini azgınlıkları içinde körü körüne bocalar giderler.

A’râf Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. O halde ne emredersiniz?" dedi.

Tevbe Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların kurmuş oldukları yapıları, kalpleri parçalanıncaya kadar, kalplerinde bir nifak düğümü olup kalacaktır. Allah, bilendir, hikmet sahibidir.Hûd Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa' ya kitabı verdik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Rabbinden önceden verilmiş bir söz olmasaydı, kesinlikle aralarında hüküm verilmiş, bitmiş olurdu. Onlar ise bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler.

Yûsuf Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale geldikleri ve kendilerinin yalancı çıkarılmış oldukları zannına kapıldıkları zaman, onlara yardımımız geldi ve dilediklerimiz kurtuluşa erdirildi. Suçlular topluluğundan ise azabımız geri çevrilmez!

Nahl Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra şüphe yok ki, Rabbin o eziyete uğratılmalarının arkasından hicret eden sonra savaşıp sabreden kimselerin yardımcısıdır; doğrusu Rabbin bunun arkasından elbette bağışlayacak ve merhamet edecektir.

İsrâ Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah deyin, Rahman deyin; hangisini derseniz, hep O'nundur, o en güzel isimler." Bununla beraber namazında çok bağırma, çok da gizleme; ikisinin arası bir yol tut.

Kehf Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım, bana ancak ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor, onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, güzel bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir şirk karıştırmasın!"

Tâ-Hâ Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, onların geleceklerini de bilir geçmişlerini de. Fakat onların bilgisi O'nu kapsayamaz.

Enbiyâ Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki O, söylenenin açığa vurulanını da bilir gizlediğinizi de bilir.

Mü’minûn Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz, onlarla alay ettiniz, hala Beni anmayı size unutturdular, onlara öyle gülüyordunuz.

Şu’arâ Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gelin Allah'tan korkun, bana itaat edin!"

Sâffât Suresi 110. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder