7/12/2017

Surelerin 106. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 106. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz bir ayetten her neyi yürürlükten kaldırır veya unutturursak, daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin?

Âl-i İmrân Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerin kararacağı günde yüzleri kara çıkanlara: "İnandıktan sonra inkar ettiniz öyle mi? O halde nankörlük etmenizin cezası olarak azabı tadın denilecek.

Nisâ Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Allah'tan af dile. Çünkü Allah gerçekten bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mâide Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, herhangi birinize ölüm emareleri geldiğinde, vasiyette bulunurken, kendi içinizden iki adaletli şahit veya yolculukta olup da ölüm musibeti başınıza geldiyse sizden olmayan iki şahit tutun. Bunları namazdan sonra alıkorsunuz. Şüphelendiğiniz takdirde de şöyle yemin ederler: " Vallahi akraba da olsa yeminimizi hiçbir şeyle değişmeyiz, Allah için şahitliği de gizlemeyiz, yoksa biz o zaman şüphesiz günaha girenlerden oluruz."

En’âm Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona uy! O'ndan başka tanrı yoktur. Sen müşriklere bakma!

A’râf Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun: "Eğer bir delil ile geldinse, getir onu bakalım, doğru söyleyenlerden isen!" dedi.

Tevbe Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Diğer bir kısmı da Allah'ın iradesine bırakılmışlardır; ya onlara azap eder veya tevbelerini kabul buyurur. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Allah dışında, sana fayda ve zarar veremeyecek şeylere perestiş etme (tapma)! Eğer bunu yaparsan o zaman hiç şüphesiz sen kendine zulmedenlerden olursun!Hûd Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mutsuzlar, ateştedirler; çok feci bir soluyuşları ve hıçkırıkları vardır orada.

Yûsuf Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların pek çoğu Allah'a ortak koşmaksızın iman etmezler.

Nahl Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim imanından sonra Allah'a küfrederse kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan başka ve kim küfre göğsünü açarsa, onların üstüne kesinkes Allah'tan bir gazap iner ve onlara büyük bir azap vardır.

İsrâ Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem onu bir Kur'an olarak ayet ayet ayırdık ki, insanlara dura dura okuyasın, hem de gerektikçe parça parça indirdik.

Kehf Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte böyle, onların cezası cehennemdir. Çünkü küfretmişler, benim ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardır.

Tâ-Hâ Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yerlerini dümdüz bomboş bir halde bırakacak:

Enbiyâ Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki, bu Kur'an'da ibadet eden bir kavim için yeterli bir öğüt vardır.

Mü’minûn Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derler: "Rabbimiz, bizi azgınlığımız altetti ve biz, sapık bir kavim idik.

Şu’arâ Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kardeşleri Nuh onlara şöyle dediği vakit: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?

Sâffât Suresi 106. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki bu apaçık ve kesin bir imtihandı, dedik.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder