7/11/2017

Surelerin 104. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 104. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, "Raina =bizi gözet" demeyin, "Unzurna =bize bak" deyin ve duyun ki, kafirler için pek elem veren bir azap vardır.

Âl-i İmrân Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan önde gider bir topluluk bulunsun! İşte arzularına erecek olanlar, onlardır.

Nisâ Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Düşmanınız olan topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz sizin acı duyduğunuz gibi onlar da acı duyuyorlardır. Oysa ki siz, Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Mâide Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlara: "Gelin Allah'ın indirdiği hükümlere ve peygambere." denildiği zaman: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter!" derler. Ya ataları birşey bilmeyen ve doğru yolda bulunmayan kimseler idiyseler de mi?

En’âm Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Rabbinizden size birçok deliller geldi, artık kim gözünü açarak onları görürse kendi lehine, kim de körlük ederse, kendi aleyhinedir. Ve o durumda ben sizin bekçiniz değilim.

A’râf Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim.

Tevbe Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bilmediler mi ki, ancak Allah kullarının tevbesini kabul eder ve sadakalarını da alır. Ve gerçekten Allah'tır tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet eden.Yûnus Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey insanlar, benim dinimden şüphe ediyorsanız, haberiniz olsun ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim ve ben mü'minlerden olmakla emrolundum!"

Hûd Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, onu ancak belirli bir süre için geciktiriyoruz.

Yûsuf Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun; O Kur'an bütün alemlere ancak ilahi bir uyarıdır.

Nahl Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın ayetlerine inanmayanları, elbette Allah doğru yola erdirmez ve onlara acı bir azap vardır.

İsrâ Suresi 103. ve 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(103-104) Derken Firavun onları o yerden belinletmek (sürüp çıkarmak) istedi, Biz de hem kendisini, hem de beraberindekilerin tümünü birden boğuverdik; arkasından da İsrailoğullarına dedik ki: "Haydi, yeryüzünde yerleşin; sonra ahiret va'di geldiği vakit hepinizi dürüp bükerek (bir araya) getireceğiz."

Kehf Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerinin gerçekten güzel sanat yaptıklarını sandıklan halde dünya hayatında çabaları boşa gitmiş olanları.

Tâ-Hâ Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Görüşü en üstün olanları, "Bir günden fazla durmadınız." dediği zaman, ne diyeceklerini Biz biliriz.

Enbiyâ Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, göğü kitaplar için defter dürer gibi düreceğiz, yaratmaya ilk başladığımız gibi yeniden yaratacağız, bu va'dimizdir. Doğrusu Biz bunları yaparız.

Mü’minûn Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada dişleri sırıtırken ateş yüzlerini yalar.

Şu’arâ Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şüphesiz ki, Rabbin çok güçlü ve çok merhametlidir.

Sâffât Suresi 104. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder